‘Barkod Makinası’ Etiketli Yazılar

Teknolojik Yenilikler

Kategoriler Barkod, Teknolojik Yenilikler

ACR™ teknolojisi (Advanced Code Reconstruction),barkod biçim yeniden yapılandırması ve herhangi bir oryantasyondaki parsellere yerleştirilmiş küçük boyutlu etiketleri dekode etme işlemlerini yapan güçlü çoklu okuyucu istasyonları için temeldir.Bu,gerçek zamanlı çalışırken ve bütün bir kodu yeniden yapılandırmak için kodun kısmi paylarını toplarken aynı zamanda yeni güçlü çoklu işlemci mimarisi ve geliştirilmiş algoritmaları sunmuştur.

ACR™ nin algoritma programı maksimum verim ve dekode etme güvenilirliği sunmaktadır.Ayrıca,etiket görünüşü oranına bağımlı olmayan çoklu kod okumaları gerçekleştirir. ACR™ teknolojisi ayrıca zayıf yazılmış veya zarar görmüş kodlarında okunuşunu bütün okuma şartlarında büyük avantaj sağlayarak arttırır.

Tarayıcılar

CDSQUARE™ (kod uzaklığı dedektörü) barkod nereye yerleştirilmiş olursa olsun objenin biçiminden bağımsız olarak barkod etiketinin konumunu tam olarak fark etmeye izin veren devrim yaratacak bir teknolojidir. CDSQUARE™ sistemi fotodiyot alıcısı tarafından toplnan analog sinyalini analiz eder ve kodun yerleştirildiği alanı tanımlar.

Daha sonra kodun tarayıcıya olan uzaklığını ölçer.Bütün bu işlemler,çoklu barkodlar için ve maksimum 2,000 taramaya kadar her tarama için gerçek zamanlı olarak yapılır. CDSQUARE™ in sağladığı bilgi,objeni boyutları ve biçimiyle ilgili bilgi sağlama olasılığı sunduğu gibi,dekode etme işlemini en uygun hale getirmek için ve obje takibini gerçekleştirmek için kullanılır.

ASTRA™

(otomatik olarak değiştirilen okuma alanı)

Material handling sektöründe esas ihtiyaç olan orta-yüksek yoğunlukta barkodları çok hızlı konveyörler üzerindeki büyük alanlarda okumaya çözüm sağlayan Datalogic in patentli çoklu-lazer yapısıdır.İşlemin verilerini arttırmak için,bugün iki obje arası uzaklık azalırken konveyörlerin hızı hergeçen gün artmaktadır.

Bu teknolojik trendi takip etmek için konveyör sistemleri simultane olarak (aynı tarama çizgisinde) iki barkod etiketini örneğin,farklı yükseklikte iki parsel üzerinde okuyabilen Auto-ID ekipmanı ile uyumlu olmalıdır.Çoklu-lazer yapısı ile okuma alanı 1 m ( 40 in) alan derinliğine ve 1 m (40 in) X-boyutu x=0.3mm (0.12in) ile genişliğe ulaşabilir

PACKTRACK

Sofistike kontol devresi sayesinde, PackTrack™ okuma istasyonundan koliler geçerken onları takip eder ve kodları doğru kutuyla eşleştirir. PackTrack™ çoğu talep edilen uygulamaları,6-yanlı okuma sistemleri gibi,geleneksel sistemlerin kodun gerçek pozisyonunu izleme için detekte etmekte zorlandığı yerlerde başarılıdır.

Bugün,bu uygulamaların limitleri, objelerin arasında 50 mm lik minimum boşluk ile %100 doğru barkod atamasını garanti eden CDSQUARE™ ve PackTrack™ sayesinde aşılmıştır.PackTrack™ geleneksel takip sistemlerinin gerektirdiği harici aksesuarlara,fotoğraf hücreleri,kodlayıcılar ve yükseklik dedektör bariyerleri gibi,duyulan ihtiyaçları ortadan kaldırır.Bütün taşıma sisteminin yükleme ve ayarlamasını daha ucuz,hızlı ve kolay hale getirir.

FLASH™

Sw aracılığı ile tamamen kontrol edilen,etkileyici olarak 2 metreye ulaşan bir okuma menzilini kapsayan dinamik odaklanma sistemini sunar.Çok güvenilir çizgisel motor sayesinde FLASH™ 10m/saniye den daha az sürede tepki verebilme kabiliyetine sahiptir. FLASH™ aşağıdaki modlarda işlem yapabilir :

odaklanma minimumdan maksimum pozisyona sürekli olarak çıkarken SABİTLENMİŞ,DEVAMLI,harici bir input tarafından odaklanma yapıldığında TETİKTE, ve odaklanma pozisyonu tarayıcı ile taranan obje arasındaki uzaklık tarafından ayarlandığında D-FLASH™ modu. Bu sistem çoğu okuma uygulamaları için ideal çözümdür (WIP izleme,Depolama,Takip etme ve ürünleri ayırma)

Step-A-Head™

yenilikçi bir mekanik dizayn sunar,tarayıcı 2 parçaya ayrılmıştır (okuyucu kafa ve dekoder temeli).Bu durum,Kafa/temel basitçe yönlendirilerek ideal pozisyonda tarayıcıyı yüklemeyi mümkün kılar. Endüstriyel barkod piyasasında benzeri olmayan

Step-A-Head™ özelliği sayesinde, kablo paneli her durumda en uygun sekilde yerleştirilir. Gerekli olan alan azalır ve panele ulaşmak hızlı ve kolay hale gelir.Kafa ve Temel in oryantasyonu basitçe değiştirilerek yükleme rahatlığı gözle görülür şekilde artar.


Takip eden resimler Datalogic tarayıcılarında kullanılan ACR™ uygulamalarını gösterir. ACR™ teknolojili Omnidirectional okuma istasyonu (standart etiketler):

Çok yönlü Okuma:

Yüksek toleranslı etiket yerleştirilmesi:

Etiket pozisyonu kontrolü artık gerekli değil. ACR™ teknolojisine sahip tarayıcıların yüklenmesi maliyeti azaltır ve işlemlerinizi daha rahat hale getirir.

Bir ACR™ tarayıcı geleneksel çizgisel barkodun işi yapabildiği yerde bile sistem performansını arttırır. ACR™ zayıf yazılmış kodların okunması sonucundan alınan yararı yükseltir.

Konveyör sisteminin yüklenme/boşaltması:

Çoklu istasyonlar depolarda ve dağıtım merkezlerinde çok sayıda okuma istasyonlarına gereksinimi olan ekspres kuryeler ve posta uygulamaları için ideal çözümdür.Masrafsız çoklu istasyon el okuyucularının bile genellikle kullanıldığı yerlerde sabitlenmiş tarayıcıların kullanımını destekler. çoklu-istasyondaki yenilik şunu sağlar; sıkıştırlmış boyutlar,yüksek tarayıcı oranı,çoklu etiket okuma,Kod yeniden yapılandırması teknolojisi,küçük kodların okunuşu,entegre Pack-Track™.

sabitlenmiş çoklu istasyon:

Sürekli büyüyen teknoloji konveyör sistemlerini dahada hızlı ve koli verisini yüksek hale getiriyor.oklu istasyonlar bütün yüksek hızdakki konveyörler için ACR™ teknolojisi ile birleştirilmiş yüksek okuma performansı sunar.Maksimum tarama oranı 2,000 tarama/sn. , ACR™ teknolojisi ve gerçek zamanlı dekode etme ,entegre PackTrack™ fonksiyonları, Çoklu-çözümler tarafından sunulan ana yararlardır.

Çoklu-istasyon harici hiçbir sensöre ihtiyaç duymadığı için yüklemesi hızlıdır,kolaydır ve daha ucuzdur Kullanıcıyla dost WINHOST™ yazılımı istasyonun parametre ayarlarıyla ilgilenir.

Otomatik bagaj dağıtımı ve kargo uygulamaları:

endüstriyel tarayıcılarının teknik özellikleri,bugünün teknolojisinin çoğu sınırlamaların üstesinden gelen, konveyörün 360° etrafında kurulmuş 6 çok yönlü okuma istasyonlarına kadar izin verir. CDSQUARE™ sayesinde tarayıcı bagajın şekliyle ilgisi olmadan etiket pozisyonunu tespit edebilir. Etiket pozisyonu PackTrack™ tarafından bagajı ve etiketleri okuma istasyonundan geçerken takip edebilme için kullanılan temel bilgidir.

İki bagaj arası boşluk 50 mm ye kadar azaltılsa bile bu mümkündür. Bu sistem özellikle konveyör eğimli ray üzerindeyse kullanışlıdır. Kod yeniden yapılandırması (ACR )ve kendi kendine farkında olabilme digitizer zayıf basılmış veya zarar görmüş kodlarda bile barkod okumasını gerçekleştirir.

GÖRÜNTÜLEME (VISION) SİSTEMLERİ:

yüksek kaliteli biçim,uzmanlaşmış biçim işlemci yazılımla alışan çizgisel kamera sistemi sayesinde tutulur.Obje yüzeyindeki bütün kodlar (çizgisel ve 2D) tespit edilir ve oto-ayrımla dekode edilir.

2D Kodlar
• PDF 417
• Maxicode
• Data Matrix

1D Barkodlar
• Code 39
• Code 128
• Code 93
• Interleaved 2/5
• UPC/EAN
• Diğerleri…

Görüntüleme sistemi ve görüntülenecek yoğunluklar

Biçim Çözünülürlüğü biçim kalite parametrelerinden birini sunar. Genelde DPI (inç başına nokta) tarafından tanımlanır. Objelerin üzerindeki kodların tespit edilebilmesi ve dekode edilebilmesi için biçim üzerinde doğru çözünülürlük sağlanmalıdır. Örneğin; yüksek çözünülürlüklü barkodlar,yüksek çözünülürlükte biçimli dar barlar ve tersini gerektirmektedir.

CCD sensörler için , tutulmuş biçimin çözünülürlüğü kamera alanının genişliğine bağlıdır (FOV). Örneğin; 6k piksel , 200 dpi biçim,780 mm FOV da görüntülenebilir, ve 100 dpi biçim 1560 mm FOV da görüntülenebilir.

HABERLEŞME

Seçilen haberleşme arabirim portunun okuyucu ile bilgi gönderilecek cihaz (PC,PLC,POS,Vs..) arasında bilgi alışverişi yapılabilmesi için bazı gereklilikler bulunmaktadır.

Farklı arabirimler ile yapılabilen bağlantılarda net olarak bilinmesi ve ayarlanması gerekenler aşağıdadır.

• Cihazlar arasındaki mesafe
• Kablo ve bağlantı konektör tipi
• Haberleşme hızı
• Haberleşme yapısı
• Güvenlik

Aşağıda farklı arabirimler hakkında kısa bilgiler verilmiştir.

RS 232 (V24)
RS 232 arabirim ile seri ve asenkron bilgi transferi yapılabilir ve ekinde bulunan V24 uluslar arası fonksiyonel özellikleri V28 ise uluslar arası elektriksel özellikleri belirler. RS232 arabirim konseptinde bilgi alış verişi noktadan noktaya kablo bağlantısı ile mümkündür, pratikte 5 veya 3 kablo ile yapılabilir. 5 kablolu bağlantıda GND,TX,RX,RTS,CTS uçları kullanılır 3 kablolu bağlantıda GND,TX,RX uçları kullanılır bağlantı cihazlardaki uygun konektör tipine göre yapılır. Normalde güvenli haberleşme mesafesi 9600 Baud Rate hızda 15Mt.dir

RS422
RS232 arabirim gibi RS422 (V11) arabirim de noktadan noktaya birebir kablo bağlantısını destekler.
İletişim mesafesi daha uzundur ve değişken voltaj seviyelerine ve elektriksel gürültü limitlerine sahiptir.
Kablo mesafesi 9600 Baudrate hızda 1200 mT. dir

RS485
RS 422 arabirim ile benzer elektriksel parametrelere sahip olup farkı İletişim kablosu üzerinde çoklu bağlantı yapılabilmesidir.
RS 485 aynı hattın üzerinde 32 alıcı verici cihazı destekler ve mesafe 1200 Mt.dir.

seri arabirimlerin karşılaştırması

KEYBOARD EMULASYONU

Bu arabirim PC veya Terminallere klavye bağlantısı için kullanılır.
Standart özellikleri yoktur PC veya Terminal üreticilerine göre değişkenlıikler taşırlar.
Asenkron,senkron,ASCII-TTL gibi değişik özellikler içerebilirler. Bu emulasyon okuyucuları bağlamak için en kolay yol olup haberleşme mesafesi kısa ve yavaş olarak design edilmiştir.
kablo mesafesi uzatılmaya çalışıldığında iletişim güvenliği düşer ve haberleşme hızı yavaşlar.

ETHERNET

Ethernet haberleşmesi otomasyon uygulamalarında sürekli gelişen bir arabirimdir.Ofisler ile fabrika alt yapısı arasında bilgi alışverişi için idealdir.
TCP / IP protokolu ile kullanıcılara birçok fonsiyonlar sunar.
http Client uygulaması; Tarayıcıların Web Server üzerinde ki Web Database üzerine doğrudan bilgi gönderilmesini sağlar.
Web Database uygulamaları basit kullanım ve seçenekleri ile bilgi depolama ve güvenlikte elastikiyet sağlar.


PROFIBUS

Dünya da %20 oranında otomasyon uygulamalarında kullanılan bir veriyoludur Avrupa,Kuzey-Güney Amerika,Afrika,Asya da geniş bir uygulama alanına sahiptir.ProfiBus büyük otomasyon uygulamalarında Yüksek hızda veri transferine müsaittir. Günümüzde genellikle İşlemsel kontrol,montaj ve üretim hatları,bu hatlarda kullanılan Makinaların kontrolunda kullanılmaktadır.


DEVICENET

Amerikada yoğun olarak kullanılan bu arabirim, switchler,fotosensorlar, motor çalıştırma devreleri ,frekans sürücüler,panel ekranlar ile bağlantı ve iletişimde kullanılmaktadır.
DeviceNet arabirimin esas özelliği açık ağ standartı ve düşük maliyet sunmasıdır.
DeviceNet iletişim bağlantısı Avrupa Otomotiv Marketi için Kontrollü alan Ağı (CAN) tabanına dayanır.

Okuma Teknikleri

Kategoriler Barkod, Okuma Teknikleri

Okuma Teknikleri

Elde tutulan CCD okuyucuları:
CCD okuyucu CCD düzenli bir barkod kamerası gibidir.Bu yüzden barkod aydınlatılmalıdır böylece CCD düzeneğine yeterli zıtlıkla yansıtılabilir.Sabit okuma uzaklığı,alan derinliği ve eğer uygulanabiliyorsa açılı konumlandırma gözönünde bulundurulması gereken anahtar faktörlerdir. Bütün CCD okuyucuları entegre dekoder e sahiptir ve çok miktarda arayüz ile kullanılabilirler (USB,RS232,IBM46xx, OCIA,OCR, POS arayüzü, klavyeler)

Elde tutulan lazer okuyucular:
Elde tutulan lazer okuyucular lazer tarayıcılarla aynı prensiplere dayanırlar.Bir lazer diyotu lazer noktacığı yayar,bu titreşen bir ayna tarafından saptırılır.Işık hüzmesi yüzey üzerine düşerek barkodu okur ve tutar.lazer el okuyucuları ile barkodlar oldukça uzaktan,çok büyük derinliklerden ve ekstrem köşeli pozisyonlardan kolayca okunabilir.Dekoder performansı yüksektir ve farklı arayüzlere ulaşılabilir(USB,RS232,IBM46xx,OCIA,OCR,POS arayüzü,wand ve klavye )


2D IMAGE READERS: / 2D biçim okuyucuları:

Kamera teknolojisine dayanan barkod okuyucuların yeni jenerasyonu piyasada ulaşılabilir durumda. Bunlar barkod resmini saklayan küçük bir video kamera kullanırlar. 2D biçim okuyucuları,2Dlerin ve yığınlanmış kodların olduğu kadar en çok kullanılan 1D sembollerin “omnidirectional” okumasına, barkod dekode etmek için kullanılan sofistike dijital biçim işlemlerinin tekniklerini kullanarak izin verirler.

Video kamera CCD teknolojisine dayanır. CCD teknolojisi ,video kameranın tek bir sıra sensore sahip olması yerine görüntüyü düzenlemek için 2 boyutlu sıra yüzlerce sıra sensor le donatılmasının dışında CCd barkod okuyucusunun teknolojisinin aynısıdır. Son zamanlarda, Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) biçimleme sensorüne dayanan teknoloji 2D barkod okuyucularını desteklemektedir. CMOS,2D okuyucularının piyasadaki kullanımını arttıran yeni bir maliyet etkileyici çözümdür. Resim okuyucular, USB,Wedge,RS232,RS485 veya ethernet arayüzü ile bağlantı yapmaya yarayan çoklu standart ara yüzlerle donatılmıştır.

DİNAMİK TARAYICILAR
Lazer tarayıcılar:

Lazer diyodu (1) uyumlu bir ışık hüzmesi yayar, bu köşeli bir aynaya çarpar (2). tekerleğin yönünün ve her aynanın yansıması sayesinde lazer kümeciği yüzeye döndürülür. Bu nedenle,ışık noktacığı okuma çizgisi üzerinde sürekli dolanır (3) . Barkod okuma çizgisine geldiğinde,ışık hüzmesi barların ve boşlukların arasında dolanır.Siyah barlardan yansıyan ışık beyaz boşluklardan aşağıdadır.Bunun sonucu olarak,bu barkod elektronik olarak tarayıcı tarafından tespit edilebilir. Işığın bir mikitarı tarayıcı pencerenin arkasına çok köşeli rotorun üzerine (4) yansıtılır.Sonra 45° lik aynayla alıcı lens in üzerine yansıtılır (6) , bu ışığı resim dedektörüne odaklar (7). yansıtılmış ışığın gücü elektronik sinyale dönüştürülür,bu büyütülebilir ve digite edilebilir. Dekoder daha sonra sinyaldeki bilgiyi dekode eder ve toplanan bilgi sonunda merkez bilgisayar sistemine arayüzle iletilir.

2D tarayıcılar için çizgisel CCD teknolojisi:

çizgisel CCD teknolojisi 4K,6K veya 8K piksellerinin tek bir çizgisinin meydana getirdiği,çizgisel CCD sensorlerine dayanır.Resim,piksellerin tek satırlarının çoğul olarak edinimiyle tutulur. Resmin bütünü kameranın görüş alanının altındaki objenin hareketlerinin emilmesiyle ortaya çıkar. Objenin doğru temsilinden emin olmak için,çizgi edinimi sıklığı objenin hızına uygun olmalıdır.


1) Tek çizgi tarayıcılar:

Barkod sembolünün barları yatay olarak (merdiven oryantasyonu) yerleştirildiğinde ve lazer ışını dik olarak hareket ettiğinde,barkodlanmış obje çizgisel okuma konveyörünün üstünde hareket ederken kodun birkaç parçası başarılı olarak taranır. Lazer kümeciği her taramada bütün barkodu tutabildiği için (standart uygulama) barkod un dikey pozisyonunu kritik olmaması bir avantajdır.

2) T-kodlu tek çizgili tarayıcılar (fazlakaresel)

Bu pozisyonda,laser ışınının bütün yüksekliğindeki oryantasyona kayıtsız kalınarak barkod okunabilir.Barkod iki kez yazılır,biri 90° dönmüş (T-Code) yazımdır. Gerekli olan kodun yüksekliği (bar uzunluğu) genişliği geçmelidir.Buradaki avantaj,yüksek taşıma hızı ve parseller arasındaki küçük boşluklardır.Ancak,T-Code etiket üzerinde standart koddan daha fazla alana ihtiyaç duymaktadır.Çok büyük etiket kullanmamak için T-code un fazla karesel çeşidi geliştirilmiştir.Bu fazla karesel olmayan 2 standart koddan meydana gelir.Bu T-Code u okumak için ACR™ teknolojili bir dekoder kullanılmalıdır.

3) 90° de iki tek çizgili tarayıcılar:

Fazlakaresel bi barkodla ve 90° olarak yerleştirilmiş iki tarayıcıyla oryantasyon gözönüne alınmadan barkod okunabilir. Bu durumda,objelerin arasında büyük bir uzaklık olması gereklidir.

4) Çoklu-ışın tarayıcıları veya raster tarayıcılar:

Eğer kodun barları tarama çizgilerine dikeyse (nöbetçi parmaklık oryantasyonu),barkod değişik yüksekliklerde yansıtılan tek tek çizgi halinde lazer ışınları tarafından değişik pozisyonlarda okunur. Bu durumdaki dezavantaj barkodun tarayıcıdan geçerken düzgün konumlandırılmış olması gerektiğidir,en az 2 tarayıcı çizgi barkodun üstünden geçmelidir ( en iyisi için bütün tarama Çizgileri barkodun üzerine düşmelidir).

5) Titreşen aynalı okuyucu:

Eğer kodun barları tarama çizgilerine dikeyse,hareket eden objenin bütün yüzeyi titreşen aynalı okuyucu aracılığı ile tutulabilir. Bu durumda,barkod tek çizgili tarayıcıya tutturulmuş titreşen ayna tarafından görüntülenir.Tarayıcı çizgiler arasındaki uzaklık yansıtma hızına ve titreşen aynanın genişliğine bağlıdır . Avantajı; her birinin açıkça tanımlanması gerekse bile çoklu kodların okunabilmesidir

6) Omni-directional okuyucu:

90° ye yerleştirilmiş 2 tarayıcı ve ACR™ teknolojisi ile barkod omnidirectionally okunabilir.

OKUMA POZİSYONLARI

Yan okuma:

Basamak oryantasyonunda (standart pozisyon) ,dikey okuma toleransı. kod yeniden yapılandırması (ACR™) bazı barlar lazer ışını için açıkta değilse gereklidir,örn:büyük eğimli açıda.

Objenin önünden yukardan çapraz okuma:

etiket objenin ön kısmındadır. tarayıcı hareket eden cismin yukarısına çapraz olarak yerleştirilmiştir. Laser ışını barkodun bütün bar uzunluğunu aşağıdan yukarıya konveyör kayışının hareketi sayesinde tarar.

Objenin önünden altından çapraz okuma:

etiket objenin ön kısmındadır. tarayıcı hareket eden cismin alt tarafına çapraz olarak yerleştirilmiştir. Laser ışını barkodun bütün bar uzunluğunu yukarıdan aşağıya konveyör kayışının hareketi sayesinde tarar.

Objenin önünden altından çapraz okuma:

Barkod objenin ön köşesindedir. tarayıcı konveyörün dışına çapraz yerleştirilir. Laser ışını barkodun bütün bar uzunluğunu yukarıdan aşağıya konveyör kayışının hareketi sayesinde tarar.Tarayıcı 2 yanda çapraz olarak okuma yapar.

Yukardan çapraz okuma:

Barkod basamak oryantasyonundaki objenin üstündedir. Barlar yolculuk yönüne paraleldir. Tarayıcı hareket eden cismin yukarısına çapraz olarak yerleştirilir. Laser ışını barkodun bütün bar uzunluğunu konveyör kayışının hareketi sayesinde tarar.

RASTER Tepeden okuma:

barkod objenin üstünededir. barlar yolculuk yönüne diktir.

RASTER Yan okuma:

barkod objenin yan tarafındadır. barlar nöbetçi parmaklık oryantasyonuna diktir.

raster şablonu en az 2 lazer ışınına ve ideal olarak bütün lazer ışınlarına sürekli olarak barkod taramaları için izin vermelidir.

T-Code (fazlakaresel) tek çizgi tarayıcı ile yukardan okuma:

Çok yönlü T-Code

2 tek çizgili tarayıcı ile yukardan okuma:

tarayıcılar 90° (fazlakaresel) yerleştirilirler. SAYFA:78
Titreşe ayna ile lazer ışını gözlegörülebilir şekilde yansıtılır.Bu geniş yüzeylerde bir veya daha fazla barkod okunması gerektiğinde kullanışlıdır. Yansıtma sıklığı ve genişliği her tarayıcıda ayarlanabilir.

Yanal okuma:

Barlar yolculuk yönüne diktir. Bir diğerinin üstünde olan birkaç barkod tek bir taramayla tutulabilir.Barkodlar açıkça birbirlerinden ayırt edilebilmelidirler.

Barkodlar

Kategoriler Barkod, Barkodlar

CODE 2/5 INDUSTRIAL

Genel: numeric kodlar 0 dan 9 a kadar digitlerden meydana gelmektedir.Kod iki geniş ve üç dar barı kapsar. Kod oranı: n =1:2 den 1:3 e. Karakterler arası boşluklar bilgi içermez. Avantajlar: Kod sadece bar lardan meydan gelir,boşluklar arasında bilgi yoktur. Yüksek yazım toleransı (± 15%) . En basit yazım metodlarıyla bile üretilebilir.

Avantajlar: Kod sadece bar lardan meydan gelir,boşluklar arasında bilgi yoktur. Yüksek yazım toleransı (± 15%) . En basit yazım metodlarıyla bile üretilebilir.

Dezavantajları: sınırlı bilgi yoğunluğu. Örneğin: her digitte 4.2 mm takip eden bar genişliği minimum x = 0.3 mm ve kod oranı n = 1:3.

Nelerle yazılır: offset,tipoğrafikal ve copperplate yazım,flexography, numaralandırma ve yazım, bilgisayar kontrollü yazım,phototypesetting.

CODE:2/5 INTERLEAVED

Genel: Numerik kodlar 0 dan 9 a kadar digitlerden meydana gelmektedir. Kod iki geniş bar ve üç dar bar,iki geniş boşluk ve üç dar boşluk içermektedir.

Kod oranı n: dar eleman: geniş eleman n =1:2 ~ 1:3. dar elemanın 0.5 mm den az olduğu yerde, dar ve geniş eleman arasındaki oran aşağıdaki gibi olur: n = 1:2.25 , max. n = 1:3. İlk digit 5 bar ile temsil edilir ikincisi ise ilk digit in barlarını takip eden boşluklar tarafından temsil edilir.

Avantajları: yüksek bilgi yoğunluğu. örneğin: her digit 2.7 mm minimum bar genişliği x=0.3 mm ve Kod oranı n = 1:3. kendi kendine test yeteneği.

Dezavantajları:bütün boşluklar bilgi içerir buna bağlı olarak yazım toleransı düşüktür, i.e. ± 10%.

Nelerle yazılır: offset,tipoğrafikal ve copperplate,flexography,bilgisayar kontrollü yazım ve photosetting.

CODABAR

Genel: numeric kod kendi setine eklenmiş altı tane özel karakter içerir. 0 dan 9 a kadar digitlerden ve -, $, :, /, ., +. karakterlerinden meydana gelir. Her karakter yedi elemana kadar elemandan meydana gelir ( 4 bar , 3 boşluk) . Kodu görüntülemek için 2 veya 3 geniş eleman ve 4 veya 5 dar eleman kullanılır. Karakterlerin arasındaki boşluklar bilgi içermez.

Kod oranı: n:dar eleman: geniş eleman n = 1 : 2.25, max. n = 1 : 3.

Avantajlar: 0-9 un yanısıra , 6 tane farklı karakter mümkündür. karakterlerin arasındaki boşluklar bilgi içermez.

Dezavantajlar: Düşük bilgi yoğunluğu. örneğin: her digit e 5.5 mm minimum bar genişliği x = 0.3 mm ile ve Kod oranı n = 1:3.

Nelerle yazılabilir: offset,tipografikal ve copperplate yazım,flexography,numaralama ve yazım,bilgisayar kontrollü yazım ve phototypesetting.

CODE 39

Genel: Alfanumeric kod 0 dan 9 a digitlerden,26 harften ve 7 özel karakterden oluşur. Her karakter 9 eleman , 5 bar ve 4 boşluk içerir. Özel karakterlerin görüntüsü dışında 3 eleman geniş ve 6 eleman vardır. karakterlerin arasındaki boşluklar bilgi içermezler.

kod oranı: n : dar eleman geniş eleman n = 1 : 2 to 1 : 3. dar elemanın 0.5 mm den az olduğu hallerde dar eleman ile geniş eleman arası oran aşağıdaki gibidir. dar eleman:geniş eleman n = 1 : 2.25, max. n = 1 : 3

Avantajları: alfanumerik

Dezavantajları: düşük bilgi yoğunluğu örneğin: her digit e 4.8 mm minimum bar genişliği x = 0.3 mm ile kod oranı n=1:3. Düşük bilgi yoğunluğu (± 10%).

nelerle yazılablir: offset,tipoğrafik ve copperpate yazım,flexography, bilgisayar kontrollü yazım ve phototypesetting.

CODE 128

Genel: Kod 128 bütün bir ASCII karakterleri setini karakter kombinasyonları kullanmadan dekode edebilir (bknz:code 39 ve 93). Ancak, bu Kod 128 direkt olarak bütün ASCII karakterleri setini temsil ediyor demek değildir. Bu sadece problem çözmekte kullanılan 3 alt set karakter;A ,B ve C işe yaradığında mümkün olur. Ayrıca farklı alt setler karıştırılabilir. Bütün ASCII karakterlerini kodlayabilmek için ,başlangıç karakterleri olan A veya B Code 128 in özel karakterleri ile bağlantılı olarak kullanılmalıdırlar.

Her karakter 3 bar ve 3 boşluğa bölünmüş 11 modülden oluşur.Boşluklar tek sayılı modüller içerirken barlar çift sayıda modüller içerir(hatta pariteler) Durma karakteri 13 modül içerdiği için bir istisnadır,örneğin 11 modül ve 2 modüllü sınır barı.

Avantajlar: Bütün ASCII karakter setinin temsili. Yüksek bilgi yoğunluğu.

Dezavantajlar: düşük yazım toleransı.Kod,4 farklı boşluk ve bar genişliği kullanır.Bütün bir ASCII karakter seti tek bir karakter seti ile temsil edilemez.

Nelerle yazılabilir:offset,tipokrafik,copperplate,ısı transferli yazım ve phototypesetting.

EAN 128

lojistik kod ticaret uygulamalarında kullanılmaktadır. Kod 128 den farklı olarak başlangıç karakteri,start A,start B veya start C nin karakter FNC1 ile kombinasyonundan oluşur.(daha fazla bilgi için; bknz: ulusal EAN organizasyonları ve yerel ortakları)

EAN

genel:numerik kodlar 0 dan 9 a digitlerden oluşur.her karakter 11 eleman içerir. bütün barlar ve boşluklar bilgi içerir. sadece 8ten 13 e karakterler temsil edilebilir.

avantajlar:10 farklı boyutta yüksek bilgi yoğunluğu.

dezavantajlar: çok düşük tolerans.

Nelerle yazılabilir:offset,tipoğrafik,copperplate ve lazer yazıcılarla,tek set boyutundan başlayarak ısı yazıcısı ile,phototypesetting.

Kod tablosu: EAN ve EAN 128 hakkında bütün detayları ulusal EAN organizasyonları ve yerel ortaklarında bulabilirisniz.

EAN 128

Genel: bütün uygulama tanımlayıcıları ve onların bilgi içerikleri UCC/EAN 128 barkodları ile temsil edilebilir. Kod 128 in alt seti EAN 128 özel karakter kullanımı ile karakterize edilebilir,örneğin:barkod sembolünün başındaki başlangıç karakterini takip eden fonksiyon karakteri 1(FNC1)1). bu karakterler kombinasyonunun kulanımı International Article Numbering Organization ,EAN ve American Uniform Code Council ,UCC ye aittir.

3 parametre EAN 128 sembolünün maximum uzunluğunu tanımlarken göz önünde bulundurulmalıdır: kodlanan karakterlerin sayısı, kodun genişletilme faktörüne bağlı fiziksel uzunluğu,kodlanmış olan bilgi karakterlerinin yardımcı ve semboller hariç olarak sayısı. EAN 128 sembolünün maximum uzunluğu aşağıdaki limitlere bağlı olmalıdır:

fiziksel uzunluk sessiz bölgeler dahil olmak üzere 165mm den uzun olmamalıdır. kodlanmış bilginin maximum uzunluğu uygulama tanımlayıcıları da dahil olmak üzere 48 olmalı,yardımcı ve sembol kontrol karakterleri hariç.Eğer FNC1 karakterleri ayırıcı karakterler olarak kullanılırsa bilgi karakterleri olarak değerlendirilebilirler.

bütün yardımcı ve sembol karakterleri dahil olmak üzere , EAN 128 sembolü 35 sembol karakteri geçmemeli.öte yandan,çoğu şirket uygulamalarında yetersiz genişletme seçebilme riski de vardır.

Dahası, kod seti C de az miktarsa sembol karakter kullanılarak belirli sayıda bilgi karakterlerinin kodlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Sabit ve Değişken Uzunlukta Bilgi Çizgileri , Limitleri:

uygulama tanımlayıcıları sabit veya değişken uzunlukta bilgi çizgilerini tanımlarlar.Çoklu uygulama tanımlayıcıları bilgi içeriklerini sembole bağlarlar FNC 1 karakteri her değişken bilgi çizgisini barkod sembolündeki son çizgi olmadığı taktirde takip etmek zorundadır. ayırıcı karakterler sabit data içeriği olarak göz önüne alınmazlar.

okumadan sonra önceden tanımlanmış sabit uzunluk çizgilerini iletmek için gösterge tabloları yapılmıştır. Tablodaki bazı göstergeler,aşağıdakiler, günümüzde uygulama tanımlayıcılarında kullanılmaktadır (i.e. “00″, “01″) ve çoğu uygulama tanımlayıcısına eklenmişlerdir (i.e. “31″,”41″).

tablo uygulama tanımlayıcılarının içeriği ve bilgi içeriğinden oluşan bilgi çizgilerinin toplam uzunluğunu gösterir. ancak,uygulama tanımlayıcılarının veya (numerik ya da alfanumerik) bilgi içeriği yapısının uzunluğu gözönüne alınarak bir bilgi verilmemiştir.

• bu tabloda olmayan bütün çizgiler FNC1 veya duran karakter tarafından takip edilmelidirler.
• yeni bilgi çizgileri FNC 1 karakterleri aracılığı ila açıkça ayrılmamışlardır.

Tablo gelecek için önlemler içerir ve sıkıca yerleşmişlerdir.Eğer sabit uzunlukta bilgi çizgileri gelecekte standart olursa onların da uygulama tanımlayıcıları bu tablodan seçilecektir. Ayrıca,işlem programı gelecekte çıkacak herhangi bir bilgi çizgisine göre bağımsızca geliştirilebilecektir.Bu tabloya daima işlem programı eklenmelidir,ayrıca bar çizgisinin tek elemanlara bölünmesi garanti edilemez.


EAN 128 Bilgi içeriği

uygulamaya göre,uygulama tanımlayıcısını takip eden bilgi içeriği numerik veya alfanumerik karakterler içermeli ve uzunluk olarak 30 karaktere kadar kapsayabilir.

bilgi içeriğinin kodlanacağı bilgi alanlarının uzunluğu sabit veya değişken olabilir.sabit uzunluktaki bir bilgi alanı daima ayarlanmış sayıda karakterleri içermelidir (sayılar ve/veya numaralar). eğer gerekliyse,daha önceden atanmış bilgi uzunluğuna erişebilmek için,bilgi alanı başlıca sıfırlarla doldurulabilir. Değişken bilgi alanları içinse,maximum uzunluk tanımlanır.Bu maximum hiçbir sebepten aşılamaz.


Örnek: Net olarak ondalıklar hariç 3100 kilo
Net olarak iki ondalık hariç 3102 kilo
Not: değişken ölçme araçlarının ölçümü sadece belli bir uygulama tanımlayıcı tarafından ( 30 ve 3100den 3169 a ) belirtilir. Ayrıca,EAN kodu ile ölçüm arasında birebir ilişki kurularak,farklı ölçüler belirtilmesinin karışıklığa yol açması riski engellenebilir,örn:lojistik amaçlarda.Uygulama tanımlayıcıları,3300den 3369,340 ve 37 lojistik amaçlar için gerekli ölçüleri tanımlarlar.


BARKODLAR RSS ve CS

Genel: RSS ailesi 3 ana sembolden oluşur. RSS-14 numerik bilginin (GTIN) 14 digitini kodlar ve gösterge digit değerleri 0 dan 9 a limitlenir. RSS limitlemesi Aynı RSS14 bilgisini(GTIN) 1 veya 0 a limitlenmiş gösterge digit değerleri ile kodlayan çizgisel bir sembolojidir.RSS genişlemesi değişken uzunluk,çizgisel semboloji,RSS14ten farklı kodlamadır.74 numerik veya 41 alfabetik karaktere kadar tutabilir ve 14 digit (GTIN) veya daha fazlasını EAN/UCC Code 128 olarak kullanılan EAN/UCC uygulama tanımlayıcılarının bütün tiplerini kullanarak kodlayabilir. RSS-14 ve RSS genişlemesi,her ikisi de ,çizgisel kodun tam uzunluğu küçültülerek, 2şer parçadan oluşan 2 den 11 sıraya kadar yazılabilir.
Bileşik kodlar daima çizgisel kısmın hemen yukarısına yerleştirilmiş ikisinin arasında ayırıcı desen olan 2D bileşenli çizgisel ( veya RSS de sıkışmış) bir parçaya sahiptir. CS ailesinde 3 ana sembol vardır.CC-A, MicroPDF417 nin başka biçimine dayanı, alfanumeric bilginin 56 digitine kadar kodlayabilir ve ITF-14 dışında EAN/UCC nin her sembolüyle kombinelenebilir.CC-c,PDF417 ye dayanır,sadece UCC/EAN-128 ile kombinelenebilir ve alfanumeric bilginin 2361 digitine kadar kodlayabilir.

Avantajları:En karışık sembolojiler bugün ulaşılabilir durumdadır bu durum ID marketinin yeni gereksinimlerini memnun etmektedir ; barkod sembolojilerinin daha küçük objelerin üzerine yazılması,sembolün üzerinde daha çok bilgi olması,omni-directional semboloji ihtiyacı. Bu barkodlar,önceden barkod taşımayan objeleri barkodlamak için EAN/UCC sistemini kullanmanın yeni yollarını sağlarlar, perakende/yemek endüstrisinde ve Sağlık piyasasında/uygulamalarında ortaya çıkan ihtiyaçları giderirler.

Dezavantajlar: Şu an CS sembolojileri sadece 2D barkod okuyucuları tarafından okunmaktadırlar.

Nelerle yazılabilir. offset,tipğrafik ve copperplate yazım,flexography, numaralama ve yazım,bilgisayar kontrollü yazım,phototypesetting. Prensip: RSS14 genellikle aşağıdaki yapıyı izler.

YIĞINLANMIŞ KODLAR(stacked codes): CODE 49:

Genel:kod 49 kendi yapısına dayanan bir yığınlanmış koddur. Her sembol her biri 70 modül,biri başlangıç karakteri ( 2 modül) ,4 bilgi kelimesi (4x 16 modül) ve bir durma karakteri (4 modül) içeren 2 ve 8 sıra arasından oluşur.Okuma süreci sırasında sıra numaraları daha önceden sıkıca belirlenmiş kombinasyonları içerisinde bilgi kelimeleri temsil edilerek belirlenir. Maksimum kapasite 49 ASCII karakteri veya 81 numerik karakterdir.

Avantajları:yığınlanmış kod. Değişken yükseklik ve bilgi yoğunluğu sayesinde kodlanacak bilgiyi verilen alana göre adapte etme rahatlığı.Piyasadaki ütün okuyucu cihazlar kullanılabilir.Ancak Code 49 kendi yapısına dayandığı için dekoder genişletilmelidir.Dekoder kodun bütün içeriğini merkez bilgisayar sistemine iletmeden önce kodun tamamını okumalıdır.

Dezavantajlar: Rigid formatı. yığınlanmış yapı okuma islemi sırasında dikkate alınmalıdır.

Nelerle yazılabilir:Her yazım metodu UPC veya Code 49 için uygundur.

Prensip: Code 49 genelde aşağıdaki yapıyı izler.

YIĞINLANMIŞ KODLAR (Stacked codes):CODABLOCK:

Genel: CODABLOCK, etiket yeteri kadar geniş olmadığında ve kısa birkaç kod yazılması gerektiğinde bilgi kodlayabilen code 39 ve code 128 gibi standart barkodların yığınlanmış versiyonu olarak geliştirildi.Her sıra,bütün mesajın düzenini garanti eden,okumanın çeşitliliğini ve 2 kontrol karakteri gösteren sıra belirteci içerir.

CODABLOCK A : Code 39 un yapısına dayanır. 1 den 61 e kadar karakterleri 22 sıraya kadar (toplamda maksimum 1,340 karakter) kodlayabilir.Bütün mesaj için kontrol digit i Modulo 43 üzerinden hesaplanır.
CODABLOCK F: Code 128 yapısına dayanır. Her biri 4ten 62 ye kadar karakterler içeren (toplamı maksimum 2,725 karakter) 2 den 44 e sıralar içerir.
CODABLOCK 256: Bu çeşit CODABLOCK F ile aynı yapıya sahiptir ama özel başlangıç ve durma karakterleri vardır.’den 44 e kadar sıra içerir,her bir sıra 4ten 62 ye karakterler içerir ( toplamı maksimum 2,725 karakter). Her sıra yanlış düzeltmeye sahiptir böylece en küçük bir hata dahi telafi edilebilir.
Avantajları: Tek bir mesaj kodlamak için ayrı ayrı birkaç etiket e oranla tek bir CODABLOCK etiketinin bilgisinin güvenilirliği fazladır. Değişken yükseklik ve bilgi yoğunluğu sayesinde kodlanacak bilgiyi verilen alana göre adapte etme rahatlığı.Piyasadaki bütün okuyucu cihazlar kullanılabilir çünkü CODABLOCK önceden varolan barkod sembolojilerini kullanmaktadır. Yukardan hesaplama sistemi aracılığı ile bütün mesajı yeniden doğru sırada üretmek için her çizgiyi yeniden birleştirme yapılır.
dezavantajları: yığınlanmış yapı okuyucu işlemi sürecinde göz öünde bulundurulmalıdır.
Nelerle yazılabilir:Code 39 veya Code 128 için uygun olan her yazım metodu uygundur.
Prensip: CODABLOCK genelde aşağıdaki yapıyı takip eder.

YIĞINLANMIŞ KODLAR(STACKED CODES):CODE 16K

Genel: Code 16K UPC ve Code 128 elemanlarına dayanan sıkıştırılmış kodun bir versiyonudur. 77 tane ASCII karakterini veya 154 tane digiti 2.4 cm² alana kodlayabilir ve 2 den 16 sıraya kadar kullanabilir. Her sıra indirekt olarak başlangıç-durma karakter çiftlerinin aracılığıyla tanımlanır. Bilginin güvenilirliği 2 yanlış düzeltici-kontrol edici karakter aracılığı ile garanti edilir.Hesaplama Modül 107 ye göre yapılır.

Avantajları: Oldukça sıkıştırılmış bir koddur. Değişken yükseklik, genişlik ve bilgi yoğunluğu sayesinde kodlanacak bilgiyi verilen alana göre adapte etme rahatlığı. Piyasadaki bütün okuyucu cihazlar kullanılabilir.Sadece dekoder hafifçe genişletilmelidir çünkü CODE 16K önceden varolan barkod sembolojilerine dayanır.
Ancak dekoder,içeriği merkez bilgisayar sistemine iletmeden önce kodun tamamını okumalıdır.

Dezavantajları: yığınlanmış yapı okuyucu işlemi sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Nelerle yazılabilir: UPC kodları ve Code 128 için uygun olan bütün yazım metodları uygundur.

Prensip: CODE 16K genelde aşağıdaki yapıyı izler.

barkod-46

YIĞINLANMIŞ KODLAR(STACKED CODES: PDF 417:

Genel: PDF 417 kendi yapısına dayanan yığınlanmış bir koddur. Karakterler “kod kelimeler” adı da verilen şekilde kodlanır.Her kod kelime her biri 4 bar ve 4 boşluk içeren 17 modülden oluşur.Kod 1,108 byte a kadar içerebilir ve 3 ile 90 sıra arasında kullanabilir. Her sıra, semboldeki sıranın pozisyonunu gösteren 2 sıra ayırıcı içerir.En az iki kod kelime kontrol karakteri olarak kullanılır,bu bütün mesajın güvenilirliğini garanti eder. Yanlış düzeltme, ilerideki kod kelimeler (152 ye kadar) aracılığı ile yapılabilir ve farklı adımlarda yer alır.

Avantajları:Çok sıkıştırılmış kod. Değişken yükseklik,genişlik ve bilgi yoğunluğu sayesinde kodlanacak bilgiyi verilen alana göre adapte etme rahatlığı. Piyasadaki bütün okuyucu cihazlar kullanılabilir.Sadece dekoder genişletilmelidir çünkü PDF 417 kendi karmaşık yapısına dayanır. Ancak dekoder,içeriği merkez bilgisayar sistemine iletmeden önce kodun tamamını okumalıdır.

Dezavantajları: yığınlanmış yapı okuyucu işlemi sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Nelerle yazılabilir: yazım metodları gerekli programları kullanır

Prensip: PDF 417 genelde aşağıdaki yapıyı izler.

barkod-47

MATRIX KODLAR : DATA MATRIX:

Genel: Data matrix Matrix kod un bir versiyonudur ve iki ana alt sete sahiptir, ECC 000-140 ve ECC 200. ECC 200 en son gözden geçirilmiş ve kullanım için önerilendir.Data matrix,matrix in değişken karesel boyutuna sahiptir.Semboller 8×18 veya 16×48 sembol elemanlarını kare alanda temsil ederek 10×10 dan 144×144 e kadar boyutlarda sıralanabilir.
Data matrix 2,344 ASCII karakterini (herbiri 7 bit içerir) ,1,558 genişletilmiş ASCII karakterini (her biri 8 bit içerir) veya 3,116 digiti kendilerinin en büyük boyutunda kodlayabilir. Köşenin yatay veya dikey sınır formu okumanın çeşitliliğini belirtir. Alternatif aydınlık veya karanlık kare elemanlarını gösteren karenin karşıt yanları sembolün pozisyonunu ve boyutunu ayırmak için kullanılır. Bilgi yoğunluğunun miktarı 13 karakterden 100 mm² ye kadar olabilir.

Avantajları: Çok sıkıştırılmış kod.çok kuvvetli bir yanlış düzeltme algoritmasına,Reed Solomon a sahip olduğu için çok güvenilirdir.İçerik,bütün kodun %25 zarar görmüş olsa bile çok az miktardaki yanlış düzeltme karakterleri tarafından yeniden yapılandırılabilir.

Dezavantajları:Sadece biçim-işlemci cihazlarla okunabilir.

Nelerle yazılabilir: gerekli yazım sürücüleriyle donatılmış bütün yazıcılarla.
AIM International Symbology Specification – Data Matrix.

Prensip: DATA MATRIX CODE genelde aşağıdaki yapıyı izler.

barkod-48

MATRIX KODLAR : MAXİ CODE

Genel: Maxi kod Matrix kod un bir versiyonudur.25.4 mm e 25.4 mm sabit bir boyutu vardır ( 1 inch e 1 inch) ve 646 mm² lik alanda 144 sembol temsil edebilir,maksimum 93 ASCII karakter veya 138 digit. Bulucu desen veya hedef tahtası,ortak merkezli 3 halka 2D kodun merkezindedir ve Maxi kod etiketinin varlığını belirtir.Etrafında 33 sıra içinde düzenlenmiş 866 tane altıgen bilgi taşır. Her sıra 30 adet altıgen elemandan oluşur.omni-directional okuma sırasında lokasyonu ayırmak için 3 altıgen elemanlı 6 yönlendirme altıgen bulucu desen etrafında 60 dereceyle düzenlenmiş. Bilgi yoğunluğu 13 karaktere 100 mm² dir.

Avantajları: Çok sıkıştırılmış kod. çok kuvvetli bir yanlış düzeltme algoritmasına sahip olduğu için çok güvenilirdir. İçerik,bütün kodun %25 zarar görmüş olsa bile yeniden yapılandırılabilir. ayrıca çok yüksek hızda omni directional okuma mümkündür.

Dezavantajları:Rigid parametreleri. Sadece biçim-işlemci cihazlarla okunabilir.

Nelerle yazılabilir: gerekli yazım sürücüleriyle donatılmış bütün yazıcılarla.
AIM International Symbology Specification – Maxi Code.

Presip: Maxi Code genellikle aşağıdaki yapıyı izler.

barkod-49

6 yönlendirme altıgeni pozisyonu belirlemeyi mümkün kılar.

barkod-50

Barkod Kalitesi ve Yazılışı

Kategoriler Barkod, Barkod Kalitesi ve Yazılışı

Contrast: (Zıtlık)

Kızılötesi Okuyucularda Zıtlık :

Kalemler,uzak okuyucular,kızılötesi aydınlatmalı el okuyucuları (900nm). bu durumda bar ın yazım rengi beyaz arka plan üzerinde opak olmalı
(bazı renk çizgileri derecelendirme için dikkate alınmamalı).

Kırmızı Işıklı Okuyucularda Zıtlık:

Kalemler,uzak okuyucular, lazer tüp (632 nm) lü lazer tarayıcılar, laser diyotlu ( 650 nm veya 670 nm) tarayıcılar.Bu durumda bar ın yazım rengi beyaz,bej,sarı,portakal rengi veya kırmızı renk arkaplan üzerine siyah,koyu yeşil veya koyu mavi olmalıdır
(renkler için bknz: renk kombinasyonları) Ancak en iyi zıtlık beyaz üzerine siyah barlardır.

Mavi Işıklı Okuyucularda Zıtlık:

Yukarda bahsedilen renk kombinasyonları ile benzeşmeyerek,kırmızı olarak temiz bir arka plan (kırmızı veya pembe rengi olmayacak) üzerinde yazılmış olan barkodlar CCD okuyucu aracılığı ile mavi ışık (floresan lambası) yayılarak okunabilirler.

 

Renk Kombinasyonları:

Kendini kontrol Şekli: (self checking)

Barkod yazımındaki anahtar faktör barların genişliği ve boşluklardır dar ve geniş barların oranı uygulamaya ve yazım metoduna bağlı olarak (veya dar ve geniş boşlukların) genellikle 1:2 den 1:3 e erişir.Bu bilgi okumada gözle görülür bir düzeni garanti eder.ancak çoğu barkodlar daha fazla kendi kendini kontrol e sahiptir.örneğin,eğer dar ve geniş karakter bar ları eşit sayıdaysa barların sayları kontrol edilebilir.daha da fazla bilgi okuma düzeni garantisi check-digit eklenerek elde edilebilir.
Barkodlarda check-digit her zaman kullanılmalıdır.

Zayıf ve kötü baskı kalitesi:

Barkodlar yazılırken küçük eksik noktacıklar ve boşluklar oluşabilir.kalemin çözünülürlüğü bu bölgelerin limitini belirler.Eğer okuyucu 0.35mm çözünülürlükteyse maximum izin verilen kusur 0.1 mm iken,0.15 çözünülürlüğe sahipse kusur 0.06 mm çapını aşmaz.

Kontrol digit (check digit) hesaplaması:

check-digit,karakter kontrolü diye de adlandırılır,koda durucu karakterden önce bir digit ekler ve bu barkodla birlikte okunur.Eğer koda eklenmiş olan check-digit dekoder le çözülen kod a yanıt vermiyorsa çözümlenmiş bilgi transfer edilmez.
aşağıdaki ; 2/5 ailesine ve ağırlık faktörü 3 olan Modül 10 a göre EAN/UPC ye ait barkodların hesaplama uygulamasına örnektir. Ağırlık faktörleri 3,1,3 ………sağdan sola 3 ile başlayan bilgi karakterleri altında dağıtılmıştır:

Örnek: Interpretation line: 4 0 2 2 Check-digit: 2 Sequence of data char.: 4 0 2 Weighting factors: 3 1 3 Individual product: 12 0 6 Individual product sum: 12+0+6=18 Modul 10: 18 Mod.10=8(18/10=1 Rest 8) Check digit = subtraction from the next higher ten: 10 – 8= 2 Check digit: 2 Diğer barkod tipleri ile check-digit kodun özelliklerine göre hesaplanmalıdır.

Barkod kalitesi ve yazdırma

genel olarak konuşulursa : ilk okuma hızı olduğu kadar basit,güvenilir okuma yüksek yazım kalitesi ile artar. Farklı bar-boşluk aşaması ile oluşan yer değiştirme hataları riski de azalır.

Aşağıdaki 20-50 kere büyütülmüş elemanlar ile olan örnekler; fotoğrafik metodlar kullanılarak yapılan barkodlara kıyasla yazımla yapılan(offset veya matriks printer ile) barkodlarının kalitesinin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Bu barkod okuyucu sistemlerin kusurlara rağmen okuyabilmesi gerektiğini gösterir. Yazım kalitesini ve yazım toleransını kontrol etmek için piyasada kod un okunabilirliğini test eden cihazlar bulunmaktadır. Daha karmaşık cihazlar her bar ın genişliğini ölçebilir ve tarayıcı profilini görüntüleyebilir.

 

 

barkod-18

Etiket baskı metodları:

Kitle üretim etiketler :
yüzeysel yazım
(offset yazım,ink pad yazım)

ince yazım

kabartma yazım
(kitap yazımı,flexography)

ipek serigrafi yazım

Kitle üretim etiketlerde bütün kodarın içeriği aynıdır.

Bireysel etiketler :
Phototypesetting

Isıl transfer yazım
Isıl yazım
Lazer yazım
Matrix yazım
Ink-jet yazım
lazerle kabartma veya oyma

Bireysel etiketlerde her kodun içeriği farklıdır.

1D barkodların Seçme kriterleri

Barkod Uygulama Örnekleri

Kategoriler Barkod, Barkod Uygulama Örnekleri

Üretim

Endüstriyel yerleşimlerin mağaza aşamalarında . endüstriyel barkod okuyucu cihazlar,objeleri imal edilirken tanımlar, bilgiyi işlem sürecinden itibaren elinde tutar ve şirkete iletir.
IT sistemi,işlemlerin ve zamanın gerçek zamanlı kontrolünü mümkün kılar.
Endüstriyel Barkod Okuyucu cihazlar;adacıklardaki,üretim bantlarındaki ve depolardaki objeleri tanımlar, üretim sürecini otomatik ve çabuk görüntülemeyi garanti eder,ve gerekli olan bütün bilgileri maximum hassaslıkta,kaliteli ve etkili olarak sağlar.

 
Taşımacılık ve Lojistik:

Endüstriyel Barkod Okuyucu ürünler eşyaların ve insanların hareketlerine rehberlik etmede ve hareketlerini kontrol etmede’de kullanılmaktadır.Depolar ve eşyaların transit olarak geçtiği yerler, toplanma yerleri ve havaalanları,ulusal taşıyıcılar ve büyük uluslararası kuryeler,havalanları ve havayolu şirketleri,postaneler ve lojistik hizmet sağlayıcıları Endüstriyel Barkod Okuyucuları her hareketin iz sürecini garanti eden ideal bir ortak olarak görmektedir.

Dağıtım ve Perakende satış:

Süper marketlerde ve mağazalarda Barkod Okuyucular müşterilerin kasiyer önünde sıraya girmeden ödeme yapmalarına ve büyük mağaza zincirlerinin müşterileri için birebir promosyonlar geliştirmesine olanak sağlar ve müşteri ürünlerinin imalatçıları satışlar ve müşteri tipi hakkında hassas bilgiler alırlar.

 

OEM:

OEM ürünler ,birleştirmeye harcanan eforu en aza indiren ve yüksek performansı garanti eden çok güvenilir bileşenler gerektirmektedir. Barkod Okuyucuların özelleştirilmiş ve müşteri isteğine göre değiştirilmiş tipleri hızlı ve güvenilir olarak tanımlama,geliştirme ve dağıtımı OEM ürünler için rekabete dayalı marketlerde hayatı önem taşımaktadır.

 

Barkodların Kullanım Alanları

1D-CODE:

Bar:Barkod sembolündeki koyu renk eleman.
Space: Barkod sembolünde iki bar arasındaki açık renkli eleman.
Intercharacter boşluğu: Ayrık kodlarda,karakterin son barı ile takip eden karakterin ilk barı arasındaki boşluk
Eleman:Kod sembolündeki bar veya boşluk.
Modül:Barkoddaki en dar eleman.geniş barlar veya boşluklar birden fazla modül ile ifade edilir.
X Boyutu:En dar elemanın genişliği.
Sessiz bölge: Açık alan veya temiz bölge olarakta adlandırılır.Bu barkoddan önce ya da sonraki boş alandır.Sessiz bölge (quiet zone ya da Q) barkod sembolünün okuma yönünü yapılandırmak için gereklidir.Sessiz bölge en azından 10 kez ,minimum 2.5 mm genişlikteki x boyutu kadar olmalı .Tarayıcı uygulamalar alanın büyük bir genişliğini içerir,sessiz bölge daha geniş olmalıdır: Q=15 kez minimum 6.5 mm genişlikteki X boyutu.
Barkod sembolü:Barkod sembolü,bar kod,iki sessiz bölge ve çeviri çizgisinden oluşur.renkli barlardan ve boş alanlardan oluşan bar kod kodlanmış bilgiyi içerir,sessiz bölge barkodu takip eder ve önce gelir ve dekode edilcek objeyi tanımlar.Çeviri çizgisi barkod un altına yerleşmiştir ve kodlanmış bütün bilgiyi okunabilir karakterlere çevirir.

Barkod Tiplerine Bakış:

En Çok Kullanılan Barkod Türleri

Daha önceden söz ettiğimiz gibi,çoğu barkod sembolleri değişik ihtiyaçları giderebilmek için geliştirilmiştir.Bu gözden geçirme uygulamaya,yazım metoduna ve tanım felsefesine göre en uygun bar kod u bulmaya yardım etmesi için hazırlanmıştır. Kod gerçekte birbiriyle ters düşen ihtiyaçlara cevap vermeye yeterlidir.

-Büyük yazım toleransı
-Geniş kod çözme tolerans limitleri
-yüksek yoğunlukta kod
-sabit karakter genişliği
-kendi kendini kontrol etme kapasitesi
-bütün karakterler için aynı sayıda barlar

Yazım kalitesi iyileştikçe ve zıtlık yükseldikçe barkod un tanımlanması kolaylaşır.

Örnek Barkod Basımları

Diğer Barkod Türleri

Kümelenmiş Kodlar

Matrix Kod

 

KISALTMA ANLAMLARI VE YAZIM KALİTESİ:

Rmin: Tarama profilindeki en düşük yansıma
Rmax: Tarama profilindeki en yüksek yansıma (boşluk)
Global: Rmin ve Rmax in ortası
Threshold,GT: GT = (Rmax + Rmin)/2
Zıtlık sembolü,SC : Tarama profilindeki en yüksek ve en düşük yansıma arasındaki farkı ölçer. SC = Rmax – Rmin
Sınır zıtlığı, EC : boşluk yansıması Rs ile bar yansıması Rb nin yakın iki eleman arasındaki farklılığı EC=Rs-Rb
Modulation ,MOD : minimum sınır zıtlığının sembol zıtlığına oranı : MOD = ECmin /SC
Eksikler: Eksik noktalar ve geçersizlikler elemanlardaki veya sessiz bölgelerdeki kusurlardır. eksiklikler, en büyük yansıma farkının bir elemanla birlikte olan zıtlık sembolüne oranıdır. Defects = ERNmax/SC ( ERNmax bir elemadaki maximum yansıma farkıdır.)
X- boyutu: barkod sembolündeki dar elemanın ideal genişliği
Z-boyutu: barkod sembolündeki dar elemanın ortalama genişliği

Neden Otomatik Tanımlama Kullanılmalı?

Kategoriler Barkod, Neden Otomatik Tanımlama Kullanılmalı?


Modern otomatize edilmiş depolar, taşıyıcı bantlar , imalat araçları artarak tanımlama sistemleri yapılanmasını gerektirmektedir. Üretim aşamasının en önemli gereksinimlerinden biri bilgi ve materyal akışı arasındaki bağlantıdır. Böylece, Objeler gerçek zamanlı olarak tanımlanır, bu iş sürecinin her aşamasında gittikçe artan bir esneklikle sonuçlanır.
Optik tanımlama şu anda kullanımda olan tanımlama sistemlerinin yaklaşık %75 ini temsil eder. barkodlar sayesinde, basılmış bilgiler kolayca ve otomatik olarak okuyucu cihazlar tarafından okunur. Barkod cihazları ile endüstrinin, sosyal hayatın ve günlük yaşamın her alanında karşılaşılabilir.
bundan başka, artık barkod olarak adlandırılamayacak bir kodlar serisi geliştirilmiştir bunlar matriks kodlar olarak adlandırılır ; Data matrix veya Maxicode gibi.bu iki boyutlu kodlar yaygın olarak lojistik alanında kullanılırlar.barkod içinde kodlanmış olan bilgi özel bir cihaz aracılığı ile optik olarak okunabilir.Okumayı daha doğrusu kodun doğru tanımlanmasını etkileyebilecek çevre koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin; etiketteki kodlanmış bilgi düzgün olarak çözülemez ise malzeme yanlış yere gönderilebilir hatta yok edilebilir. Barkodlar; hareket eden objelerin üzerinde,dağıtım notlarında,depo programlarında,tanımlama levhalarında,etiketlerinde…vs. bulunabilir.Lazer veya ink-jet kullanılarak direkt olarak objelerin üzerine yazılabilme sayesinde etiketler kullanılmadan önce yazdırılabilirler.
Bu durumda etiketin yazıldığı ve kullanıldığı yer farklı olabilir ve bu yazma işlemlerinde daha ucuz ve yüksek kaliteli kitle üretimlerinin yapılmasını sağlar. Opto-elektroniğindeki son gelişmeler sayesinde,bugün belli bir format ta yazılmış bilgiler standart ara yüzler aracılığı ile otomatik olarak okunabilir ve bilgisayara aktarılabilir.Sabit bir obje üzerindeki barkod herhangi bir el okuyucusu aracılığı ile okunabilir.Sabitlenmiş bir pozisyondaki lazer tarayıcı veya CCD-tarayıcı ile hem hareket eden objeler hem de sabit objeler üzerindeki kodlar uzaktan okunabilir. Otomatik tanımlama ve bugünün bilgisayar teknolojisi; endüstrilere depolarda olduğu gibi taşımacılık ve imalat aşamalarında da gelişmiş kontrol sistemleri sağlamaktadır. Daha da fazlası; otomatik tanımlama sistemleri taşımacılık ve depo ( dağıtım notları, faturalar, ambalajlama notları…vs.) ile ilgili bilgi kontrolünü kolaylaştırır.

barkod-1

Son zamanlardaki karşıt teknolojilere rağmen barkod dünyası sürekli devam eden bir gelişim içerisindedir. Interleaved 2/5,Codabar,EAN/UPC,Code 39 ve Code 128 gibi bütün standart barkodlar 1970 ve 1980 yılları arasındaki periyodda geliştirilmiştir.
Aynı zamanda, özel alanların ve cihazların ihtiyaçlarını karşılamak için bazı özel kodlar geliştirilmiştir. Code 11, IBM Delta Distance, MSI code ve daha bir çokları buna örnektir.
Sadece en iyi olan ve en cok kullanılan barkod sembolojileri sürekliliğini korudu ve gerçekte nisan 1993 ten beri aşağıdaki barkodlar dünya çapında bir kullanıma ve Avrupa standartları düzeyine eriştiler;

Avrupa Standartları;EN 797 Bar code Symbology EAN/UPC
EN 798 Bar code Symbology Codabar
EN 799 Bar code Symbology Code 128
EN 800 Bar code Symbology Code 39
EN 801 Bar code Symbology Code 2/5 Interl.

Yukarda bahsedilenlerin 1-d kodların kullanımı kısıtlıdır.

Özellikle endüstride kullanılan materyallerde,lojistikte ve depo yönetiminde KOD128 ve EAN128 kullanılmaktayken Ticarette,daima EAN standart olmuştur.
Diğer taraftan,Code 2/5 Interleaved uzun zaman içerisinde Code 128 ile yer değiştirdi.Çünkü Code 128 sayısal bilgilerin hatta daha karmaşık formların C karakteri kullanılarak kodlanmasına izin veriyordu.
EAN 128 Code ; EN 799 standardı ile tanımlanır.Kodlarla ilgili bütün detaylara Ulusal EAN organizasyonlarından ve onun yerel ortaklarından ulaşılabilir.

1988-1995: Kod 49,Kod 16,Codablock ve PDF417 gibi ilk kümelenmiş kodların gelişimi:

Bu tarz kodların arkasındaki fikir,farklı kodların birbiriyle olan bağlantısıdır.Kodların toplamının dijital olarak kontrol edilmesi bilginin güvenilirliğini garanti eder. 2D-Kodları bilginin iki boyutlu temsiline dayanır.Bu demektir ki standart barkod bilgi sadece X-açısı içinde kodlandığı için,1D-Kod olarak tanımlanabilir.Diğer tarafta,kümelenmiş kodlar Y-açısı içinde ikinci bir bilgi seviyesi içerir.Bilgiyi bu yolla yoğunlaştırarak örneğin;yığınlayarak, 2D-Kod için gerekli olan alan oldukça küçültülür.Standart barkodların sayesinde iki boyutlu okuma teknolojisinin uygulanması maliyetlerdeki artışı azaltır,standart barkodların yapısının sağlanması değişmeden kalır.Eğer bu söz konusu değilse,yazıcı ve okuyucu cihazlara özel programlar kurulmalıdır.

1988-1995: Data Matrix ve Maxicode gibi ilk Matrix kodların gelişimi:

aynı zamanda sadece barkod olarak tanımlanamayacak,Matriks kodlar denilen bir kodlar serisi geliştirildi.Maxicode özellikle taşınacak paketlerin omni-directional olarak ayrılmasında hızlı ve güvenilir bir yol olması amacıyla geliştirildi.
Yanlış düzeltici algoritma bilginin doğruluğunu garanti eder.
Hızlı resim işleyici sistem kodları gerekli olduğunda doğrusal kamera veya matriks kamera aracılığı ile okur. Diğer yandan,Data matrix küçük alanlar gerektiren uygulamalarda kullanışlıdır.
Tıpkı maxicode gibi bu kod da omni-directional okunabilir.data matrix oldukça sıkıştırılmış,güvenilir ve büyük miktarda karakter ve ayarları kodlayabilir.
Bu farklı imalat sektörlerinde olduğu gibi ecza sektöründe de büyük fayda olarak değerlendirilmektedir.

 

barkod-3
barkod-4

Toshiba Tec B-SA4TM Barkod Yazıcı

Kategoriler Barkod Yazıcı, Toshiba Tec Barkod Yazıcı

Toshiba TEC B-SA4 serisi, tüm barkod çözümleriniz için ideal bir seçim. Yüksek kaliteli yazıcı çıktısı, endüstriyel performans, çok yönlü tasarımı, gelişmiş fonksiyonları ile çalışma ortamındaki en büyük yardımcınız..

Grafik LCD ekran sayesinde, yazıcı ayarları kolaylıkla yapılabilir. Geniş sarf malzemesi kullanım alanı, hareketli kağıt algılayıcı sensörleri ile kullanımı son derece kolaydır.

B-EV4D direkt termal modeli, kısa süre kullanılacak etiketler için, B-EV4T termal transfer/direkt termal modeli ise daha uzun süre kullanılacak olan etiketler için kullanılabilir. İki modelin de günlük kullanım için 203dpi ve grafikler için 300dpi baskı kafası seçenekleri bulunmaktadır.

108 mm genişliğinde baskı yapabilen baskı kafası, kağıt ve sensör erişimleri 90o açılır kapak üzerinde bulunduğundan, bakımı, temizliği ve kağıt yerleştirimi oldukça kolaydır. Ayrıca oynar etiket sensörü birçok türde baskı malzemesini desteklemektedir.

Yazıcı kafa ve sarf malzemeleri olan etiket ve ribonları firmamızdan temin edebilirsiniz. Teknik servis ve kurulum için bizi arayınız.

Baskı Metodu Direkt Termal / Termal Transfer
Baskı Kafası Edge
Baskı Hızı 152.4 mm/sn. ‘ye kadar
Baskı Genişliği Maksimum 104 mm. (105.7 mm 300 dpi kafa ile)
Baskı Uzunluğu Maksimum 999 mm.
Çözünürlük 8 dots/mm (203 dpi) (Opsiyonel 11.8 dots/mm 300 dpi)
Arabirimler Paralel Port, USB 2.0 LAN, seri port*, Wireless LAN*
Opsiyonel Kesme modülü, Soyma modülü, Wireless Lan Board,
Seri arayüz board, 300 dpi yazıcı kafası,
RTC (Real Time Clock), RFID Modül
Boyutlar 238 x 401.7 x 331.5 mm
Ağırlık 15 Kg.

Toshiba Tec B-EV4D/T Barkod Yazıcı

Kategoriler Barkod Yazıcı, Toshiba Tec Barkod Yazıcı

Toshiba B-EV4 masaüstü yazıcılar, yeni tasarımı, yüksek baskı kalitesi, dahili ethernet modülü ve teknolojisiyle kullanımı kolaylaştırır, mükemmel çözümler sunar.

Bir çok uygulamada sınırlı çalışma alanlarına uyması için geliştirilen yeni B-EV4 masaüstü yazıcılar, ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilir. En son teknoloji 32-bit TOSHIBA işlemci teknolojisi sayesinde, 5”/sn ye kadar yazma hızı sağlar.

Direkt olarak Windows kullanan bir bilgisayardan, ücretsiz Bartender Ultralite aracılığıyla dizayn edin ve yazdırın. 995 mm’ye kadar baskı uzunluğu pazardaki en uzun baskı yapan yazıcıdır.

B-EV4D direkt termal modeli, kısa süre kullanılacak etiketler için, B-EV4T termal transfer/direkt termal modeli ise daha uzun süre kullanılacak olan etiketler için kullanılabilir. İki modelin de günlük kullanım için 203dpi ve grafikler için 300dpi baskı kafası seçenekleri bulunmaktadır.

108 mm genişliğinde baskı yapabilen baskı kafası, kağıt ve sensör erişimleri 90o açılır kapak üzerinde bulunduğundan, bakımı, temizliği ve kağıt yerleştirimi oldukça kolaydır. Ayrıca oynar etiket sensörü birçok türde baskı malzemesini desteklemektedir.

Yazıcı kafa ve sarf malzemeleri olan etiket ve ribonları firmamızdan temin edebilirsiniz. Teknik servis ve kurulum için bizi arayınız.

Baskı Metodu Direkt Termal / Termal Transfer
Baskı Kafası Edge
Baskı Hızı 127 mm/s
Baskı Genişliği Maksimum 108 mm.
Baskı Uzunluğu Maksimum 995 mm.
Çözünürlük 8 dots/mm (203 dpi) (Opsiyonel: 300dpi)
Arayüzler Seri Port, Paralel Port, USB, LAN
Opsiyonel Tuştakımı, kalın kağıt için ekstra kesici, kısmi kesici,
şerit sensor modülü, Harici Rulo Standı
Boyutlar 198 x 258 x 169 mm
Ağırlık 2.3 Kg.

Toshiba Tec B-SX8 Barkod Yazıcı

Kategoriler Barkod Yazıcı, Toshiba Tec Barkod Yazıcı

B-SX8 305 dpi çözünürlük, 213.3 mm baskı genişliği ile geniş formatlı etiketlere kolay baskı. Floating Print Head Mechanism (Su yüzünde kayar gibi, sürtünmeyi azaltma tekniği) sürtünmeyi azaltarak kağıt üzerinde düz bir yol izleyerek fevkalade kaliteli baskıları garanti eder.

Standart Ribbon Save (Şerit Tasarruf) özelliği ile baskı sırasında şerit kullanılmadığında şerit harcamaz, böylece şerit maliyetinden ve şerit değiştirme zamanından tasarruf sağlar ve RFID çalışmalarında maksimum performans sağlar.

Yazıcı kafa ve sarf malzemeleri olan etiket ve ribonları firmamızdan temin edebilirsiniz. Teknik servis ve kurulum için bizi arayınız. Yazılım ve sarf malzemesinde geriye dönük Toshiba B-682, B-882, B-672 ve B-872 modelleri ile tam uyumluluğu sayesinde, mevcut yazılım ve sarf malzemesi stoğunuzu etiket ve ribbonlarınızı kullanabilirsiniz.

İmalat,Otomotiv,Ağır Sanayi,Çelik Sanayii,Kağıt Sanayii,Ormancılık,Kimya Sanayii,İlaç Sanayii,Tekstil Sanayii,Perakendecilik Dağıtımı ve Taşımacılık ve Lojistik alanlarında hızı ve yazıcı kafa genişliğinden dolayı tercih edilir.

Baskı Metodu Direkt Termal / Termal Transfer
Baskı Kafası Edge
Yazma Hızı 203 mm/s
Yazma Genişliği Maksimum 213.3 mm.
Yazma Uzunluğu Maksimum 1364 mm.
Çözünürlük 12 dots/mm (305 dpi)
Ribbon Save Standart
Arayüzler Bidirectional Parallel Port, USB 2.0, LAN (100Base),
Seri Port (opt.) Wireless LAN (opt.)
Opsiyonel Cutter Modül (kesici), Strip Modül (soyucu),
Ribbon Save Modül (Şerit Tasarruf), Wireless LAN,
Seri Interface Bord, Expansion I/O Bord,
RTC (Real Time Clock), RFID Kit
Boyutlar 416 x 289 x 395 mm
Ağırlık 25 Kg.

Toshiba Tec B-SX4 Barkod Yazıcı

Kategoriler Barkod Yazıcı, Toshiba Tec Barkod Yazıcı

Toshiba TEC B-SX4 şeritli ve şeritsiz baskı yapabilen yüksek kaliteli endüstriyel yazıcıların özelliklerine sahiptir. Bu yazıcı çok popüler olan B472 modelinin yerine geçmesi için üretilmiş olup, başarılı performansı ile üretim, kimya, ilaç, tekstil, elektronik ve retail gibi çeşitli sektörlerde güvenle kullanılabilir. Yüksek hızda baskı yapabilme özelliğini geliştirmek için 32 BIT RISC (SH-388Mhz) işlemciye sahiptir. Programlar ve geniş bilgi dosyalarını saklamak için 8/16 MB DRAM görüntü ön belleği ve 4 MB flash hafızası mevcuttur. Baskı kafasına, merdaneye, etiket yoluna ve sensörlere erişim geniş açılma mekanizmasıyla kolaylaştırılmıştır.Yazıcının beraberinde kullanıcı kulavuzu, teknik kılavuz ve Bartender TEC ultralight etiket baskı programını içeren bir CD-Rom bulunmaktadır.

Toshiba TEC B-SX4 modeli 100 km kafa ömrü ve ucuz kafa fiyatı ile kullanıcısına büyük avantaj sağlar. Toshiba TEC B-SX4 ün yazılım kodları B-X72 modeli ile uyumludur. Toshiba TEC B-SX4 arttırılmış özelliklere sahiptir.Internet, elektronik posta, FTP, XML ve BCI fonksiyonlarının sunduğu birçok avantajlar içinde; Uzaktan yazdırabilme, Uzaktan etiket formatı yüklenebilmesi ve güncellenebilmesi, Hatalara karşı yeterli uyarı sistemi, uzaktan teknik destek, BCI’yı kullanarak bilgi kullanımı ve işlenmesi bulunmaktadır. FTP server’ı kullanarak data transferi protokolünden geçerek bilginin transfer olmasına izin verir. INTERNET hizmet sağlayıcıları ile yazıcı ön belleğini, yazıcı durumunun gözlemlenmesini ve güncellenmesini, parametre ayarlarını önermeyi ve internet tabanlı formların doldurulmasıyla veya bilgi gönderimiyle etiket basılmasını sağlar.XML dosyaları yazıcı tarafından alınıp otomatik olarak doğru etiket formatına bağlanabilir. Toshiba TEC B-SX4 etiketleri basmak için elektronik posta alabillir ve basım bitince cevap verir. Hatta bir hata oluşumunda yetkili adrese haber verebilir. BCI temel programlarını çalıştırarak düzensiz gelen yazım bilgilerinin doğru etiket formatlarına çevrilmesine olanak sağlar. Bu yazıcıya var olan sisteme yazılım değişimi gerekmeden bağlanma imkanı verir.