Teknolojik Yenilikler

Kategoriler Barkod, Teknolojik Yenilikler

ACR™ teknolojisi (Advanced Code Reconstruction),barkod biçim yeniden yapılandırması ve herhangi bir oryantasyondaki parsellere yerleştirilmiş küçük boyutlu etiketleri dekode etme işlemlerini yapan güçlü çoklu okuyucu istasyonları için temeldir.Bu,gerçek zamanlı çalışırken ve bütün bir kodu yeniden yapılandırmak için kodun kısmi paylarını toplarken aynı zamanda yeni güçlü çoklu işlemci mimarisi ve geliştirilmiş algoritmaları sunmuştur.

ACR™ nin algoritma programı maksimum verim ve dekode etme güvenilirliği sunmaktadır.Ayrıca,etiket görünüşü oranına bağımlı olmayan çoklu kod okumaları gerçekleştirir. ACR™ teknolojisi ayrıca zayıf yazılmış veya zarar görmüş kodlarında okunuşunu bütün okuma şartlarında büyük avantaj sağlayarak arttırır.

Tarayıcılar

CDSQUARE™ (kod uzaklığı dedektörü) barkod nereye yerleştirilmiş olursa olsun objenin biçiminden bağımsız olarak barkod etiketinin konumunu tam olarak fark etmeye izin veren devrim yaratacak bir teknolojidir. CDSQUARE™ sistemi fotodiyot alıcısı tarafından toplnan analog sinyalini analiz eder ve kodun yerleştirildiği alanı tanımlar.

Daha sonra kodun tarayıcıya olan uzaklığını ölçer.Bütün bu işlemler,çoklu barkodlar için ve maksimum 2,000 taramaya kadar her tarama için gerçek zamanlı olarak yapılır. CDSQUARE™ in sağladığı bilgi,objeni boyutları ve biçimiyle ilgili bilgi sağlama olasılığı sunduğu gibi,dekode etme işlemini en uygun hale getirmek için ve obje takibini gerçekleştirmek için kullanılır.

ASTRA™

(otomatik olarak değiştirilen okuma alanı)

Material handling sektöründe esas ihtiyaç olan orta-yüksek yoğunlukta barkodları çok hızlı konveyörler üzerindeki büyük alanlarda okumaya çözüm sağlayan Datalogic in patentli çoklu-lazer yapısıdır.İşlemin verilerini arttırmak için,bugün iki obje arası uzaklık azalırken konveyörlerin hızı hergeçen gün artmaktadır.

Bu teknolojik trendi takip etmek için konveyör sistemleri simultane olarak (aynı tarama çizgisinde) iki barkod etiketini örneğin,farklı yükseklikte iki parsel üzerinde okuyabilen Auto-ID ekipmanı ile uyumlu olmalıdır.Çoklu-lazer yapısı ile okuma alanı 1 m ( 40 in) alan derinliğine ve 1 m (40 in) X-boyutu x=0.3mm (0.12in) ile genişliğe ulaşabilir

PACKTRACK

Sofistike kontol devresi sayesinde, PackTrack™ okuma istasyonundan koliler geçerken onları takip eder ve kodları doğru kutuyla eşleştirir. PackTrack™ çoğu talep edilen uygulamaları,6-yanlı okuma sistemleri gibi,geleneksel sistemlerin kodun gerçek pozisyonunu izleme için detekte etmekte zorlandığı yerlerde başarılıdır.

Bugün,bu uygulamaların limitleri, objelerin arasında 50 mm lik minimum boşluk ile %100 doğru barkod atamasını garanti eden CDSQUARE™ ve PackTrack™ sayesinde aşılmıştır.PackTrack™ geleneksel takip sistemlerinin gerektirdiği harici aksesuarlara,fotoğraf hücreleri,kodlayıcılar ve yükseklik dedektör bariyerleri gibi,duyulan ihtiyaçları ortadan kaldırır.Bütün taşıma sisteminin yükleme ve ayarlamasını daha ucuz,hızlı ve kolay hale getirir.

FLASH™

Sw aracılığı ile tamamen kontrol edilen,etkileyici olarak 2 metreye ulaşan bir okuma menzilini kapsayan dinamik odaklanma sistemini sunar.Çok güvenilir çizgisel motor sayesinde FLASH™ 10m/saniye den daha az sürede tepki verebilme kabiliyetine sahiptir. FLASH™ aşağıdaki modlarda işlem yapabilir :

odaklanma minimumdan maksimum pozisyona sürekli olarak çıkarken SABİTLENMİŞ,DEVAMLI,harici bir input tarafından odaklanma yapıldığında TETİKTE, ve odaklanma pozisyonu tarayıcı ile taranan obje arasındaki uzaklık tarafından ayarlandığında D-FLASH™ modu. Bu sistem çoğu okuma uygulamaları için ideal çözümdür (WIP izleme,Depolama,Takip etme ve ürünleri ayırma)

Step-A-Head™

yenilikçi bir mekanik dizayn sunar,tarayıcı 2 parçaya ayrılmıştır (okuyucu kafa ve dekoder temeli).Bu durum,Kafa/temel basitçe yönlendirilerek ideal pozisyonda tarayıcıyı yüklemeyi mümkün kılar. Endüstriyel barkod piyasasında benzeri olmayan

Step-A-Head™ özelliği sayesinde, kablo paneli her durumda en uygun sekilde yerleştirilir. Gerekli olan alan azalır ve panele ulaşmak hızlı ve kolay hale gelir.Kafa ve Temel in oryantasyonu basitçe değiştirilerek yükleme rahatlığı gözle görülür şekilde artar.


Takip eden resimler Datalogic tarayıcılarında kullanılan ACR™ uygulamalarını gösterir. ACR™ teknolojili Omnidirectional okuma istasyonu (standart etiketler):

Çok yönlü Okuma:

Yüksek toleranslı etiket yerleştirilmesi:

Etiket pozisyonu kontrolü artık gerekli değil. ACR™ teknolojisine sahip tarayıcıların yüklenmesi maliyeti azaltır ve işlemlerinizi daha rahat hale getirir.

Bir ACR™ tarayıcı geleneksel çizgisel barkodun işi yapabildiği yerde bile sistem performansını arttırır. ACR™ zayıf yazılmış kodların okunması sonucundan alınan yararı yükseltir.

Konveyör sisteminin yüklenme/boşaltması:

Çoklu istasyonlar depolarda ve dağıtım merkezlerinde çok sayıda okuma istasyonlarına gereksinimi olan ekspres kuryeler ve posta uygulamaları için ideal çözümdür.Masrafsız çoklu istasyon el okuyucularının bile genellikle kullanıldığı yerlerde sabitlenmiş tarayıcıların kullanımını destekler. çoklu-istasyondaki yenilik şunu sağlar; sıkıştırlmış boyutlar,yüksek tarayıcı oranı,çoklu etiket okuma,Kod yeniden yapılandırması teknolojisi,küçük kodların okunuşu,entegre Pack-Track™.

sabitlenmiş çoklu istasyon:

Sürekli büyüyen teknoloji konveyör sistemlerini dahada hızlı ve koli verisini yüksek hale getiriyor.oklu istasyonlar bütün yüksek hızdakki konveyörler için ACR™ teknolojisi ile birleştirilmiş yüksek okuma performansı sunar.Maksimum tarama oranı 2,000 tarama/sn. , ACR™ teknolojisi ve gerçek zamanlı dekode etme ,entegre PackTrack™ fonksiyonları, Çoklu-çözümler tarafından sunulan ana yararlardır.

Çoklu-istasyon harici hiçbir sensöre ihtiyaç duymadığı için yüklemesi hızlıdır,kolaydır ve daha ucuzdur Kullanıcıyla dost WINHOST™ yazılımı istasyonun parametre ayarlarıyla ilgilenir.

Otomatik bagaj dağıtımı ve kargo uygulamaları:

endüstriyel tarayıcılarının teknik özellikleri,bugünün teknolojisinin çoğu sınırlamaların üstesinden gelen, konveyörün 360° etrafında kurulmuş 6 çok yönlü okuma istasyonlarına kadar izin verir. CDSQUARE™ sayesinde tarayıcı bagajın şekliyle ilgisi olmadan etiket pozisyonunu tespit edebilir. Etiket pozisyonu PackTrack™ tarafından bagajı ve etiketleri okuma istasyonundan geçerken takip edebilme için kullanılan temel bilgidir.

İki bagaj arası boşluk 50 mm ye kadar azaltılsa bile bu mümkündür. Bu sistem özellikle konveyör eğimli ray üzerindeyse kullanışlıdır. Kod yeniden yapılandırması (ACR )ve kendi kendine farkında olabilme digitizer zayıf basılmış veya zarar görmüş kodlarda bile barkod okumasını gerçekleştirir.

GÖRÜNTÜLEME (VISION) SİSTEMLERİ:

yüksek kaliteli biçim,uzmanlaşmış biçim işlemci yazılımla alışan çizgisel kamera sistemi sayesinde tutulur.Obje yüzeyindeki bütün kodlar (çizgisel ve 2D) tespit edilir ve oto-ayrımla dekode edilir.

2D Kodlar
• PDF 417
• Maxicode
• Data Matrix

1D Barkodlar
• Code 39
• Code 128
• Code 93
• Interleaved 2/5
• UPC/EAN
• Diğerleri…

Görüntüleme sistemi ve görüntülenecek yoğunluklar

Biçim Çözünülürlüğü biçim kalite parametrelerinden birini sunar. Genelde DPI (inç başına nokta) tarafından tanımlanır. Objelerin üzerindeki kodların tespit edilebilmesi ve dekode edilebilmesi için biçim üzerinde doğru çözünülürlük sağlanmalıdır. Örneğin; yüksek çözünülürlüklü barkodlar,yüksek çözünülürlükte biçimli dar barlar ve tersini gerektirmektedir.

CCD sensörler için , tutulmuş biçimin çözünülürlüğü kamera alanının genişliğine bağlıdır (FOV). Örneğin; 6k piksel , 200 dpi biçim,780 mm FOV da görüntülenebilir, ve 100 dpi biçim 1560 mm FOV da görüntülenebilir.

HABERLEŞME

Seçilen haberleşme arabirim portunun okuyucu ile bilgi gönderilecek cihaz (PC,PLC,POS,Vs..) arasında bilgi alışverişi yapılabilmesi için bazı gereklilikler bulunmaktadır.

Farklı arabirimler ile yapılabilen bağlantılarda net olarak bilinmesi ve ayarlanması gerekenler aşağıdadır.

• Cihazlar arasındaki mesafe
• Kablo ve bağlantı konektör tipi
• Haberleşme hızı
• Haberleşme yapısı
• Güvenlik

Aşağıda farklı arabirimler hakkında kısa bilgiler verilmiştir.

RS 232 (V24)
RS 232 arabirim ile seri ve asenkron bilgi transferi yapılabilir ve ekinde bulunan V24 uluslar arası fonksiyonel özellikleri V28 ise uluslar arası elektriksel özellikleri belirler. RS232 arabirim konseptinde bilgi alış verişi noktadan noktaya kablo bağlantısı ile mümkündür, pratikte 5 veya 3 kablo ile yapılabilir. 5 kablolu bağlantıda GND,TX,RX,RTS,CTS uçları kullanılır 3 kablolu bağlantıda GND,TX,RX uçları kullanılır bağlantı cihazlardaki uygun konektör tipine göre yapılır. Normalde güvenli haberleşme mesafesi 9600 Baud Rate hızda 15Mt.dir

RS422
RS232 arabirim gibi RS422 (V11) arabirim de noktadan noktaya birebir kablo bağlantısını destekler.
İletişim mesafesi daha uzundur ve değişken voltaj seviyelerine ve elektriksel gürültü limitlerine sahiptir.
Kablo mesafesi 9600 Baudrate hızda 1200 mT. dir

RS485
RS 422 arabirim ile benzer elektriksel parametrelere sahip olup farkı İletişim kablosu üzerinde çoklu bağlantı yapılabilmesidir.
RS 485 aynı hattın üzerinde 32 alıcı verici cihazı destekler ve mesafe 1200 Mt.dir.

seri arabirimlerin karşılaştırması

KEYBOARD EMULASYONU

Bu arabirim PC veya Terminallere klavye bağlantısı için kullanılır.
Standart özellikleri yoktur PC veya Terminal üreticilerine göre değişkenlıikler taşırlar.
Asenkron,senkron,ASCII-TTL gibi değişik özellikler içerebilirler. Bu emulasyon okuyucuları bağlamak için en kolay yol olup haberleşme mesafesi kısa ve yavaş olarak design edilmiştir.
kablo mesafesi uzatılmaya çalışıldığında iletişim güvenliği düşer ve haberleşme hızı yavaşlar.

ETHERNET

Ethernet haberleşmesi otomasyon uygulamalarında sürekli gelişen bir arabirimdir.Ofisler ile fabrika alt yapısı arasında bilgi alışverişi için idealdir.
TCP / IP protokolu ile kullanıcılara birçok fonsiyonlar sunar.
http Client uygulaması; Tarayıcıların Web Server üzerinde ki Web Database üzerine doğrudan bilgi gönderilmesini sağlar.
Web Database uygulamaları basit kullanım ve seçenekleri ile bilgi depolama ve güvenlikte elastikiyet sağlar.


PROFIBUS

Dünya da %20 oranında otomasyon uygulamalarında kullanılan bir veriyoludur Avrupa,Kuzey-Güney Amerika,Afrika,Asya da geniş bir uygulama alanına sahiptir.ProfiBus büyük otomasyon uygulamalarında Yüksek hızda veri transferine müsaittir. Günümüzde genellikle İşlemsel kontrol,montaj ve üretim hatları,bu hatlarda kullanılan Makinaların kontrolunda kullanılmaktadır.


DEVICENET

Amerikada yoğun olarak kullanılan bu arabirim, switchler,fotosensorlar, motor çalıştırma devreleri ,frekans sürücüler,panel ekranlar ile bağlantı ve iletişimde kullanılmaktadır.
DeviceNet arabirimin esas özelliği açık ağ standartı ve düşük maliyet sunmasıdır.
DeviceNet iletişim bağlantısı Avrupa Otomotiv Marketi için Kontrollü alan Ağı (CAN) tabanına dayanır.