Okuma Teknikleri

Kategoriler Barkod, Okuma Teknikleri

Okuma Teknikleri

Elde tutulan CCD okuyucuları:
CCD okuyucu CCD düzenli bir barkod kamerası gibidir.Bu yüzden barkod aydınlatılmalıdır böylece CCD düzeneğine yeterli zıtlıkla yansıtılabilir.Sabit okuma uzaklığı,alan derinliği ve eğer uygulanabiliyorsa açılı konumlandırma gözönünde bulundurulması gereken anahtar faktörlerdir. Bütün CCD okuyucuları entegre dekoder e sahiptir ve çok miktarda arayüz ile kullanılabilirler (USB,RS232,IBM46xx, OCIA,OCR, POS arayüzü, klavyeler)

Elde tutulan lazer okuyucular:
Elde tutulan lazer okuyucular lazer tarayıcılarla aynı prensiplere dayanırlar.Bir lazer diyotu lazer noktacığı yayar,bu titreşen bir ayna tarafından saptırılır.Işık hüzmesi yüzey üzerine düşerek barkodu okur ve tutar.lazer el okuyucuları ile barkodlar oldukça uzaktan,çok büyük derinliklerden ve ekstrem köşeli pozisyonlardan kolayca okunabilir.Dekoder performansı yüksektir ve farklı arayüzlere ulaşılabilir(USB,RS232,IBM46xx,OCIA,OCR,POS arayüzü,wand ve klavye )


2D IMAGE READERS: / 2D biçim okuyucuları:

Kamera teknolojisine dayanan barkod okuyucuların yeni jenerasyonu piyasada ulaşılabilir durumda. Bunlar barkod resmini saklayan küçük bir video kamera kullanırlar. 2D biçim okuyucuları,2Dlerin ve yığınlanmış kodların olduğu kadar en çok kullanılan 1D sembollerin “omnidirectional” okumasına, barkod dekode etmek için kullanılan sofistike dijital biçim işlemlerinin tekniklerini kullanarak izin verirler.

Video kamera CCD teknolojisine dayanır. CCD teknolojisi ,video kameranın tek bir sıra sensore sahip olması yerine görüntüyü düzenlemek için 2 boyutlu sıra yüzlerce sıra sensor le donatılmasının dışında CCd barkod okuyucusunun teknolojisinin aynısıdır. Son zamanlarda, Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) biçimleme sensorüne dayanan teknoloji 2D barkod okuyucularını desteklemektedir. CMOS,2D okuyucularının piyasadaki kullanımını arttıran yeni bir maliyet etkileyici çözümdür. Resim okuyucular, USB,Wedge,RS232,RS485 veya ethernet arayüzü ile bağlantı yapmaya yarayan çoklu standart ara yüzlerle donatılmıştır.

DİNAMİK TARAYICILAR
Lazer tarayıcılar:

Lazer diyodu (1) uyumlu bir ışık hüzmesi yayar, bu köşeli bir aynaya çarpar (2). tekerleğin yönünün ve her aynanın yansıması sayesinde lazer kümeciği yüzeye döndürülür. Bu nedenle,ışık noktacığı okuma çizgisi üzerinde sürekli dolanır (3) . Barkod okuma çizgisine geldiğinde,ışık hüzmesi barların ve boşlukların arasında dolanır.Siyah barlardan yansıyan ışık beyaz boşluklardan aşağıdadır.Bunun sonucu olarak,bu barkod elektronik olarak tarayıcı tarafından tespit edilebilir. Işığın bir mikitarı tarayıcı pencerenin arkasına çok köşeli rotorun üzerine (4) yansıtılır.Sonra 45° lik aynayla alıcı lens in üzerine yansıtılır (6) , bu ışığı resim dedektörüne odaklar (7). yansıtılmış ışığın gücü elektronik sinyale dönüştürülür,bu büyütülebilir ve digite edilebilir. Dekoder daha sonra sinyaldeki bilgiyi dekode eder ve toplanan bilgi sonunda merkez bilgisayar sistemine arayüzle iletilir.

2D tarayıcılar için çizgisel CCD teknolojisi:

çizgisel CCD teknolojisi 4K,6K veya 8K piksellerinin tek bir çizgisinin meydana getirdiği,çizgisel CCD sensorlerine dayanır.Resim,piksellerin tek satırlarının çoğul olarak edinimiyle tutulur. Resmin bütünü kameranın görüş alanının altındaki objenin hareketlerinin emilmesiyle ortaya çıkar. Objenin doğru temsilinden emin olmak için,çizgi edinimi sıklığı objenin hızına uygun olmalıdır.


1) Tek çizgi tarayıcılar:

Barkod sembolünün barları yatay olarak (merdiven oryantasyonu) yerleştirildiğinde ve lazer ışını dik olarak hareket ettiğinde,barkodlanmış obje çizgisel okuma konveyörünün üstünde hareket ederken kodun birkaç parçası başarılı olarak taranır. Lazer kümeciği her taramada bütün barkodu tutabildiği için (standart uygulama) barkod un dikey pozisyonunu kritik olmaması bir avantajdır.

2) T-kodlu tek çizgili tarayıcılar (fazlakaresel)

Bu pozisyonda,laser ışınının bütün yüksekliğindeki oryantasyona kayıtsız kalınarak barkod okunabilir.Barkod iki kez yazılır,biri 90° dönmüş (T-Code) yazımdır. Gerekli olan kodun yüksekliği (bar uzunluğu) genişliği geçmelidir.Buradaki avantaj,yüksek taşıma hızı ve parseller arasındaki küçük boşluklardır.Ancak,T-Code etiket üzerinde standart koddan daha fazla alana ihtiyaç duymaktadır.Çok büyük etiket kullanmamak için T-code un fazla karesel çeşidi geliştirilmiştir.Bu fazla karesel olmayan 2 standart koddan meydana gelir.Bu T-Code u okumak için ACR™ teknolojili bir dekoder kullanılmalıdır.

3) 90° de iki tek çizgili tarayıcılar:

Fazlakaresel bi barkodla ve 90° olarak yerleştirilmiş iki tarayıcıyla oryantasyon gözönüne alınmadan barkod okunabilir. Bu durumda,objelerin arasında büyük bir uzaklık olması gereklidir.

4) Çoklu-ışın tarayıcıları veya raster tarayıcılar:

Eğer kodun barları tarama çizgilerine dikeyse (nöbetçi parmaklık oryantasyonu),barkod değişik yüksekliklerde yansıtılan tek tek çizgi halinde lazer ışınları tarafından değişik pozisyonlarda okunur. Bu durumdaki dezavantaj barkodun tarayıcıdan geçerken düzgün konumlandırılmış olması gerektiğidir,en az 2 tarayıcı çizgi barkodun üstünden geçmelidir ( en iyisi için bütün tarama Çizgileri barkodun üzerine düşmelidir).

5) Titreşen aynalı okuyucu:

Eğer kodun barları tarama çizgilerine dikeyse,hareket eden objenin bütün yüzeyi titreşen aynalı okuyucu aracılığı ile tutulabilir. Bu durumda,barkod tek çizgili tarayıcıya tutturulmuş titreşen ayna tarafından görüntülenir.Tarayıcı çizgiler arasındaki uzaklık yansıtma hızına ve titreşen aynanın genişliğine bağlıdır . Avantajı; her birinin açıkça tanımlanması gerekse bile çoklu kodların okunabilmesidir

6) Omni-directional okuyucu:

90° ye yerleştirilmiş 2 tarayıcı ve ACR™ teknolojisi ile barkod omnidirectionally okunabilir.

OKUMA POZİSYONLARI

Yan okuma:

Basamak oryantasyonunda (standart pozisyon) ,dikey okuma toleransı. kod yeniden yapılandırması (ACR™) bazı barlar lazer ışını için açıkta değilse gereklidir,örn:büyük eğimli açıda.

Objenin önünden yukardan çapraz okuma:

etiket objenin ön kısmındadır. tarayıcı hareket eden cismin yukarısına çapraz olarak yerleştirilmiştir. Laser ışını barkodun bütün bar uzunluğunu aşağıdan yukarıya konveyör kayışının hareketi sayesinde tarar.

Objenin önünden altından çapraz okuma:

etiket objenin ön kısmındadır. tarayıcı hareket eden cismin alt tarafına çapraz olarak yerleştirilmiştir. Laser ışını barkodun bütün bar uzunluğunu yukarıdan aşağıya konveyör kayışının hareketi sayesinde tarar.

Objenin önünden altından çapraz okuma:

Barkod objenin ön köşesindedir. tarayıcı konveyörün dışına çapraz yerleştirilir. Laser ışını barkodun bütün bar uzunluğunu yukarıdan aşağıya konveyör kayışının hareketi sayesinde tarar.Tarayıcı 2 yanda çapraz olarak okuma yapar.

Yukardan çapraz okuma:

Barkod basamak oryantasyonundaki objenin üstündedir. Barlar yolculuk yönüne paraleldir. Tarayıcı hareket eden cismin yukarısına çapraz olarak yerleştirilir. Laser ışını barkodun bütün bar uzunluğunu konveyör kayışının hareketi sayesinde tarar.

RASTER Tepeden okuma:

barkod objenin üstünededir. barlar yolculuk yönüne diktir.

RASTER Yan okuma:

barkod objenin yan tarafındadır. barlar nöbetçi parmaklık oryantasyonuna diktir.

raster şablonu en az 2 lazer ışınına ve ideal olarak bütün lazer ışınlarına sürekli olarak barkod taramaları için izin vermelidir.

T-Code (fazlakaresel) tek çizgi tarayıcı ile yukardan okuma:

Çok yönlü T-Code

2 tek çizgili tarayıcı ile yukardan okuma:

tarayıcılar 90° (fazlakaresel) yerleştirilirler. SAYFA:78
Titreşe ayna ile lazer ışını gözlegörülebilir şekilde yansıtılır.Bu geniş yüzeylerde bir veya daha fazla barkod okunması gerektiğinde kullanışlıdır. Yansıtma sıklığı ve genişliği her tarayıcıda ayarlanabilir.

Yanal okuma:

Barlar yolculuk yönüne diktir. Bir diğerinin üstünde olan birkaç barkod tek bir taramayla tutulabilir.Barkodlar açıkça birbirlerinden ayırt edilebilmelidirler.