Barkod Uygulama Örnekleri

Kategoriler Barkod, Barkod Uygulama Örnekleri

Üretim

Endüstriyel yerleşimlerin mağaza aşamalarında . endüstriyel barkod okuyucu cihazlar,objeleri imal edilirken tanımlar, bilgiyi işlem sürecinden itibaren elinde tutar ve şirkete iletir.
IT sistemi,işlemlerin ve zamanın gerçek zamanlı kontrolünü mümkün kılar.
Endüstriyel Barkod Okuyucu cihazlar;adacıklardaki,üretim bantlarındaki ve depolardaki objeleri tanımlar, üretim sürecini otomatik ve çabuk görüntülemeyi garanti eder,ve gerekli olan bütün bilgileri maximum hassaslıkta,kaliteli ve etkili olarak sağlar.

 
Taşımacılık ve Lojistik:

Endüstriyel Barkod Okuyucu ürünler eşyaların ve insanların hareketlerine rehberlik etmede ve hareketlerini kontrol etmede’de kullanılmaktadır.Depolar ve eşyaların transit olarak geçtiği yerler, toplanma yerleri ve havaalanları,ulusal taşıyıcılar ve büyük uluslararası kuryeler,havalanları ve havayolu şirketleri,postaneler ve lojistik hizmet sağlayıcıları Endüstriyel Barkod Okuyucuları her hareketin iz sürecini garanti eden ideal bir ortak olarak görmektedir.

Dağıtım ve Perakende satış:

Süper marketlerde ve mağazalarda Barkod Okuyucular müşterilerin kasiyer önünde sıraya girmeden ödeme yapmalarına ve büyük mağaza zincirlerinin müşterileri için birebir promosyonlar geliştirmesine olanak sağlar ve müşteri ürünlerinin imalatçıları satışlar ve müşteri tipi hakkında hassas bilgiler alırlar.

 

OEM:

OEM ürünler ,birleştirmeye harcanan eforu en aza indiren ve yüksek performansı garanti eden çok güvenilir bileşenler gerektirmektedir. Barkod Okuyucuların özelleştirilmiş ve müşteri isteğine göre değiştirilmiş tipleri hızlı ve güvenilir olarak tanımlama,geliştirme ve dağıtımı OEM ürünler için rekabete dayalı marketlerde hayatı önem taşımaktadır.

 

Barkodların Kullanım Alanları

1D-CODE:

Bar:Barkod sembolündeki koyu renk eleman.
Space: Barkod sembolünde iki bar arasındaki açık renkli eleman.
Intercharacter boşluğu: Ayrık kodlarda,karakterin son barı ile takip eden karakterin ilk barı arasındaki boşluk
Eleman:Kod sembolündeki bar veya boşluk.
Modül:Barkoddaki en dar eleman.geniş barlar veya boşluklar birden fazla modül ile ifade edilir.
X Boyutu:En dar elemanın genişliği.
Sessiz bölge: Açık alan veya temiz bölge olarakta adlandırılır.Bu barkoddan önce ya da sonraki boş alandır.Sessiz bölge (quiet zone ya da Q) barkod sembolünün okuma yönünü yapılandırmak için gereklidir.Sessiz bölge en azından 10 kez ,minimum 2.5 mm genişlikteki x boyutu kadar olmalı .Tarayıcı uygulamalar alanın büyük bir genişliğini içerir,sessiz bölge daha geniş olmalıdır: Q=15 kez minimum 6.5 mm genişlikteki X boyutu.
Barkod sembolü:Barkod sembolü,bar kod,iki sessiz bölge ve çeviri çizgisinden oluşur.renkli barlardan ve boş alanlardan oluşan bar kod kodlanmış bilgiyi içerir,sessiz bölge barkodu takip eder ve önce gelir ve dekode edilcek objeyi tanımlar.Çeviri çizgisi barkod un altına yerleşmiştir ve kodlanmış bütün bilgiyi okunabilir karakterlere çevirir.

Barkod Tiplerine Bakış:

En Çok Kullanılan Barkod Türleri

Daha önceden söz ettiğimiz gibi,çoğu barkod sembolleri değişik ihtiyaçları giderebilmek için geliştirilmiştir.Bu gözden geçirme uygulamaya,yazım metoduna ve tanım felsefesine göre en uygun bar kod u bulmaya yardım etmesi için hazırlanmıştır. Kod gerçekte birbiriyle ters düşen ihtiyaçlara cevap vermeye yeterlidir.

-Büyük yazım toleransı
-Geniş kod çözme tolerans limitleri
-yüksek yoğunlukta kod
-sabit karakter genişliği
-kendi kendini kontrol etme kapasitesi
-bütün karakterler için aynı sayıda barlar

Yazım kalitesi iyileştikçe ve zıtlık yükseldikçe barkod un tanımlanması kolaylaşır.

Örnek Barkod Basımları

Diğer Barkod Türleri

Kümelenmiş Kodlar

Matrix Kod

 

KISALTMA ANLAMLARI VE YAZIM KALİTESİ:

Rmin: Tarama profilindeki en düşük yansıma
Rmax: Tarama profilindeki en yüksek yansıma (boşluk)
Global: Rmin ve Rmax in ortası
Threshold,GT: GT = (Rmax + Rmin)/2
Zıtlık sembolü,SC : Tarama profilindeki en yüksek ve en düşük yansıma arasındaki farkı ölçer. SC = Rmax – Rmin
Sınır zıtlığı, EC : boşluk yansıması Rs ile bar yansıması Rb nin yakın iki eleman arasındaki farklılığı EC=Rs-Rb
Modulation ,MOD : minimum sınır zıtlığının sembol zıtlığına oranı : MOD = ECmin /SC
Eksikler: Eksik noktalar ve geçersizlikler elemanlardaki veya sessiz bölgelerdeki kusurlardır. eksiklikler, en büyük yansıma farkının bir elemanla birlikte olan zıtlık sembolüne oranıdır. Defects = ERNmax/SC ( ERNmax bir elemadaki maximum yansıma farkıdır.)
X- boyutu: barkod sembolündeki dar elemanın ideal genişliği
Z-boyutu: barkod sembolündeki dar elemanın ortalama genişliği