Barkod Kalitesi ve Yazılışı

Kategoriler Barkod, Barkod Kalitesi ve Yazılışı

Contrast: (Zıtlık)

Kızılötesi Okuyucularda Zıtlık :

Kalemler,uzak okuyucular,kızılötesi aydınlatmalı el okuyucuları (900nm). bu durumda bar ın yazım rengi beyaz arka plan üzerinde opak olmalı
(bazı renk çizgileri derecelendirme için dikkate alınmamalı).

Kırmızı Işıklı Okuyucularda Zıtlık:

Kalemler,uzak okuyucular, lazer tüp (632 nm) lü lazer tarayıcılar, laser diyotlu ( 650 nm veya 670 nm) tarayıcılar.Bu durumda bar ın yazım rengi beyaz,bej,sarı,portakal rengi veya kırmızı renk arkaplan üzerine siyah,koyu yeşil veya koyu mavi olmalıdır
(renkler için bknz: renk kombinasyonları) Ancak en iyi zıtlık beyaz üzerine siyah barlardır.

Mavi Işıklı Okuyucularda Zıtlık:

Yukarda bahsedilen renk kombinasyonları ile benzeşmeyerek,kırmızı olarak temiz bir arka plan (kırmızı veya pembe rengi olmayacak) üzerinde yazılmış olan barkodlar CCD okuyucu aracılığı ile mavi ışık (floresan lambası) yayılarak okunabilirler.

 

Renk Kombinasyonları:

Kendini kontrol Şekli: (self checking)

Barkod yazımındaki anahtar faktör barların genişliği ve boşluklardır dar ve geniş barların oranı uygulamaya ve yazım metoduna bağlı olarak (veya dar ve geniş boşlukların) genellikle 1:2 den 1:3 e erişir.Bu bilgi okumada gözle görülür bir düzeni garanti eder.ancak çoğu barkodlar daha fazla kendi kendini kontrol e sahiptir.örneğin,eğer dar ve geniş karakter bar ları eşit sayıdaysa barların sayları kontrol edilebilir.daha da fazla bilgi okuma düzeni garantisi check-digit eklenerek elde edilebilir.
Barkodlarda check-digit her zaman kullanılmalıdır.

Zayıf ve kötü baskı kalitesi:

Barkodlar yazılırken küçük eksik noktacıklar ve boşluklar oluşabilir.kalemin çözünülürlüğü bu bölgelerin limitini belirler.Eğer okuyucu 0.35mm çözünülürlükteyse maximum izin verilen kusur 0.1 mm iken,0.15 çözünülürlüğe sahipse kusur 0.06 mm çapını aşmaz.

Kontrol digit (check digit) hesaplaması:

check-digit,karakter kontrolü diye de adlandırılır,koda durucu karakterden önce bir digit ekler ve bu barkodla birlikte okunur.Eğer koda eklenmiş olan check-digit dekoder le çözülen kod a yanıt vermiyorsa çözümlenmiş bilgi transfer edilmez.
aşağıdaki ; 2/5 ailesine ve ağırlık faktörü 3 olan Modül 10 a göre EAN/UPC ye ait barkodların hesaplama uygulamasına örnektir. Ağırlık faktörleri 3,1,3 ………sağdan sola 3 ile başlayan bilgi karakterleri altında dağıtılmıştır:

Örnek: Interpretation line: 4 0 2 2 Check-digit: 2 Sequence of data char.: 4 0 2 Weighting factors: 3 1 3 Individual product: 12 0 6 Individual product sum: 12+0+6=18 Modul 10: 18 Mod.10=8(18/10=1 Rest 8) Check digit = subtraction from the next higher ten: 10 – 8= 2 Check digit: 2 Diğer barkod tipleri ile check-digit kodun özelliklerine göre hesaplanmalıdır.

Barkod kalitesi ve yazdırma

genel olarak konuşulursa : ilk okuma hızı olduğu kadar basit,güvenilir okuma yüksek yazım kalitesi ile artar. Farklı bar-boşluk aşaması ile oluşan yer değiştirme hataları riski de azalır.

Aşağıdaki 20-50 kere büyütülmüş elemanlar ile olan örnekler; fotoğrafik metodlar kullanılarak yapılan barkodlara kıyasla yazımla yapılan(offset veya matriks printer ile) barkodlarının kalitesinin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Bu barkod okuyucu sistemlerin kusurlara rağmen okuyabilmesi gerektiğini gösterir. Yazım kalitesini ve yazım toleransını kontrol etmek için piyasada kod un okunabilirliğini test eden cihazlar bulunmaktadır. Daha karmaşık cihazlar her bar ın genişliğini ölçebilir ve tarayıcı profilini görüntüleyebilir.

 

 

barkod-18

Etiket baskı metodları:

Kitle üretim etiketler :
yüzeysel yazım
(offset yazım,ink pad yazım)

ince yazım

kabartma yazım
(kitap yazımı,flexography)

ipek serigrafi yazım

Kitle üretim etiketlerde bütün kodarın içeriği aynıdır.

Bireysel etiketler :
Phototypesetting

Isıl transfer yazım
Isıl yazım
Lazer yazım
Matrix yazım
Ink-jet yazım
lazerle kabartma veya oyma

Bireysel etiketlerde her kodun içeriği farklıdır.

1D barkodların Seçme kriterleri